اخبار کانون بسیج علمی تخصصی
توضیحات:سیزدهمین جلسه شورای عالی راهبردی بسیج تخصصی در روز یکشنبه مورخ 96/02/03 با حضور مهندس فراهانی فرمانده محترم مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی ، جناب آقای بابارحیم جانشین محترم تخصصی مرکز و اعضای محترم کانون های تخصصی ملی در اتاق جلسات فرماندهی مرکز برگزار گردید.1396/02/09 10:16:13
توضیحات:پنجمین جلسه مسئولین کمیته های ملی بسیج علمی تخصصی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در روز سه شنبه مورخ 96/02/03 با حضور مسئولین کمیته های تخصصی بسیج علمی موسسه برگزار شد.1396/02/04 08:21:06
توضیحات:چهارمین جلسه مسئولین کمیته های ملی بسیج علمی تخصصی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در روز سه شنبه مورخ 95/11/12 با حضور مسئولین کمیته های تخصصی بسیج علمی موسسه برگزار شد.1395/11/05 09:26:33
توضیحات:سومین جلسه مسئولین کمیته های ملی بسیج علمی تخصصی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در روز سه شنبه مورخ 95/10/14 با حضور مسئولین کمیته های تخصصی بسیج علمی موسسه برگزار شد.1395/10/01 08:29:00
توضیحات:دوازدهمین جلسه شورای راهبردی بسیج تخصصی با حضور مهندس فراهانی فرمانده مرکز ، جناب آقای بابارحیم جانشین تخصصی و مسئولین کانونهای تخصصی در روز یک شنبه مورخ 95/09/28 در ساعت 10 برگزار گردید .1395/09/29 08:29:37
کلام وحی