اخبار کانون بسیج علمی تخصصی
توضیحات:چهارمین جلسه مسئولین کمیته های ملی بسیج علمی تخصصی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در روز سه شنبه مورخ 95/11/12 با حضور مسئولین کمیته های تخصصی بسیج علمی موسسه برگزار شد.1395/11/05 09:26:33
توضیحات:سومین جلسه مسئولین کمیته های ملی بسیج علمی تخصصی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در روز سه شنبه مورخ 95/10/14 با حضور مسئولین کمیته های تخصصی بسیج علمی موسسه برگزار شد.1395/10/01 08:29:00
توضیحات:دوازدهمین جلسه شورای راهبردی بسیج تخصصی با حضور مهندس فراهانی فرمانده مرکز ، جناب آقای بابارحیم جانشین تخصصی و مسئولین کانونهای تخصصی در روز یک شنبه مورخ 95/09/28 در ساعت 10 برگزار گردید .1395/09/29 08:29:37
توضیحات:در راستای هفته مبارک بسیج و به مناسبت گرامی داشت این هفته بزرگ، مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی در روز سه شنبه مورخ 95/9/2 همایش بزرگ هفته بسیج با شعار بسیج، انقلابی گری و پیشرفت را با حضور مسئولین و بسیجیان وزارتخانه برگزار نمود.1395/09/03 09:41:32
کلام وحی