Slider
oneliner
امواج خروشان سطح اقیانوس هرگز سکون و آرامش اعماق آن را بر هم نمی زند. ویلیام جیمز
Tab
توضیحات:تشکیل جلسه مشترک با دبیر کل ناکا (شبکه مراکز آبزی پروری قاره آسیا و اقیانوسیه )
ادامه
توضیحات:فراوانی مولدین مهاجر ماهی آزاد دریای خزر در رودخانه های استان مازندران افزایش قابل ملاحظه ای در سال جاری نسبت به سال گذشته داشته است.
ادامه
توضیحات:نخستین همایش ملی تیلاپیا در بافق یزد برگزار شد. (گزارش تکمیلی)
ادامه