تماس با ما
نام:
پست الکترونیکی:
موضوع:
ضمیمه:
متن:
اطلاعات تماس

نشانی:تهران- میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، نبش خیابان غفاری، پلاک ۵

تلفن: ۸۸۸۳۷۰۷۲
دورنگار:۸۸۸۲۳۵۰۳
صندوق پستی: ۱۴۹-۱۴۹۶۵ کدپستی: ۱۵۸۸۷۳۳۱۱۱
Website: http://www.ifro.ir
E-mail: info@ifro.ir
ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان
تلفن مستقیم
همراه
1
آقای دکتر پورکاظمی
رئیس موسسه
2
آقای دکترپرافکنده
مدیر حوزه ریاست
3
آقای دکتر متین فر
معاون پژوهش و فناوری
آقای دکتر حسین زادهمعاون ترویج و انتقال فناوری
4
آآقای دکتر مرادی
معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی
5
آقای دکتر پورنگ
مدیر بخش تحقیقات بوم‌شناسی
6
آقای دکتر مرتضایی
مدیر بخش تحقیقات آبزی‌پروری
7
آقای دکترسپهداری
مدیراطلاعات و ارتباطات علمی موسسه
8
آقای دکتر ولی نسب
مدیربخش تحقیقات بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان
9
سرپرست گروه راهبردی مطالعات اقتصادی اجتماعی
20
آقای مهندس ایرانپور
رئیس اداره فنی و مهندسی
21
دبیر هیات ممیزه
22
مدیر بخش زیست‌فن‌آوری
23
مدیر بخش هماهنگی امور پژوهشی
24
آقای دکتر مرتضوی
رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان
0761333390
09194766046
25
آقای دکتر قائدنیا
رئیس پژوهشکده میگوی کشور
2526686-0771
09177220169
26
آقای دکتر مرمضی
رئیس مرکز تحقیقات آبزی‌پروری جنوب کشور
2-39217-0611
09122125022
27
آقای دکتر حسینی
رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور
2220991-0545
09113434751
28
آقای دکتر نصرالله زاده
رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
3462496-0151
29
آقای دکتر خانی پور
رئیس مرکز تحقیقات آبزی‌پروری آبهای داخلی
3224049-0181
09111815037
30
آقای دکتر بهمنی
رئیس انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان دریای خزر
5743721-0132
09112391429
31
آقای دکتر امینی
رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی
2240290-0171
09112756029
32
آقای دکتر اسدپور
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
4362727-0441
09144431916
33
آقای دکتر محسنی
رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی
4562228-0192
34
آقای دکتر قائدی
رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک و ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج
07433262314
35
خانم مهندس مشایی
رئیس مرکز تحقیقات آبهای شور داخلی (بافق یزد)
5-4237314-0352
ردیف
واحد/بخش
تلفن مستقیم
استفاده کنندگان
1
حوزه ریاست موسسه
آقای عبادی، خانم حبیبی
2
حوزه ریاست موسسه
آقای عبادی، خانم حبیبی
3
نمابر حوزه ریاست
آقای عبادی، خانم حبیبی
4
رئیس حوزه
دکتر پرافکنده
5
روابط عمومی موسسه
آقایان(دادگر،استوی، عدالت سروستانی)
6
حراست
آقایان(فائضی،بهمن آبادی)
7
واحد حقوقی موسسه
آقای میران
8
هیات ممیزه
خانمها لک زایی و وهاب نژاد
9
معاونت پژوهش و فناوری
آقایان متین فر، فصیحی وفا
10
نمابر معاونت پژوهش و فناوری
آقای فصیحی وفا
11
بخش بیوتکنولوژی
آقایان صدریان، غفاری و خانم شاهرخی
12
بخش ارزیابی ذخایر
آقایان ولی نسب، طالب زاده، قاسمی
13
بخش آبزی پروری
آقایان( حافظیه، شریفیان، غرا، دادگر) خانم ها (قریشی)
14
بخش بهداشت و بیماری ها
آقایان مهرابی،ذریه زهرا
15
بخش آبزی پروری و اقتصاداجتماعی
آقای حافظیه،شریفیان
16
بخش استانداردسازی و آزمایشگاه ها
آقای نجف پور، خانمها (اسماعیلی، دوستدار)
17
بخش اکولوژی
آقای رامینو خانم ها(اسلامی،مخیر)
18
بخش پژوهشی
آقایان (محمدی ها،صفوی، شیخ حسنی) و خانمها(حبیبی، محبی)
19
مدیریت اطلاعات علمی
آقایان(سپهداری،علیزاده،صالحی) و خانمها(آل علی ، آمیخته، جمیلی، طهماسبی )
20
نمابر مدیریت اطلاعات علمی
آقای صالحی
21
معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
آقایان (مرادی،هادی شیخ حسنی)
22
مدیر امور اداری وپشتیبانی
آقای توکل
23
امور اداری و پشتیبانی
آقایان ارزانی، اردستانی، قربانی، ریوندی
24
واحد فنی و مهندسی
آقای ایرانپور
24
واحد تدارکات
آقایان نقش نهاد و مولایی
26
نمابر امور اداری (دبیرخانه)
خانم بیک محمدی
27
امور اداری
آقایان(نادربابایی،ناصربابایی،توکل،انوشیروان رضوانی،حمیدزاده)خانمها(احمدی،ال علی)
28
طرح و برنامه
آقایان احمدی اصل، نوری علیرضارضوانی و خانم ریاضی
29
امور مالی
آقایان(مولایی و نامدار) و خانمها(نامدار،شیخ الاسلامی،حاجی میری)
30
نمابر امور مالی
خانم نامدار