تماس با ما
نام:
پست الکترونیکی:
موضوع:
ضمیمه:
متن:
اطلاعات تماس

نشانی:تهران- میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، نبش خیابان غفاری، پلاک ۵

تلفن: ۸۸۸۳8259
دورنگار:۸۸۸۲۳۵۰۳
صندوق پستی: 133-15745 کدپستی: ۱۵۸۸۷۳۳۱۱۱
Website: http://www.ifro.ir
E-mail: info@ifro.ir
ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان
تلفن مستقیم
همراه
1
آقای دکتر پورکاظمی
رئیس موسسه
2
آقای دکترپرافکنده
مدیر حوزه ریاست
3
آقای دکتر متین فر
معاون پژوهش و فناوری
آقای دکتر حسین زادهمعاون ترویج و انتقال فناوری
4
آآقای دکتر مرادی
معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی
5
آقای دکتر پورنگ
مدیر بخش تحقیقات بوم‌شناسی
6
آقای دکتر مرتضایی
مدیر بخش تحقیقات آبزی‌پروری
7
آقای دکترسپهداری
مدیراطلاعات و ارتباطات علمی موسسه
8
آقای دکتر ولی نسب
مدیربخش تحقیقات بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان
9
سرپرست گروه راهبردی مطالعات اقتصادی اجتماعی
20
آقای مهندس ایرانپور
رئیس اداره فنی و مهندسی
21
دبیر هیات ممیزه
22
مدیر بخش زیست‌فن‌آوری
23
مدیر بخش هماهنگی امور پژوهشی
24
آقای دکتر مرتضوی
رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان
٠٧٦٣٣٣٣٣٣٢٩
٠٩١٧١٦١٤٠٤٩
25
آقای دکتر قائدنیا
رئیس پژوهشکده میگوی کشور
٠٧٧٣٣٣٢٦٦٨٦
٠٩١٧٣٧١٣٨١٨
26
آقای دکتر مرمضی
رئیس مرکز تحقیقات آبزی‌پروری جنوب کشور
٠٦١٣٣٩٢١٧٦١
٠٩١٦١١٨٥٥٥٣
27
آقای دکتر حسینی
رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور
٠٥٤٣٥٣٢٠٩٩١
٠٩١١٢٢٠٦٤٥٤
28
آقای دکتر نصرالله زاده
رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
٠١١٣٣٤٦٢٤٩٦
٠٩١١١٥١٩٥٨٨
29
آقای دکتر خانی پور
رئیس مرکز تحقیقات آبزی‌پروری آبهای داخلی
٠١٣٤٤٤٢٤٠٤٩
٠٩١١٢٣٥٢٥٦٤
30
آقای دکتر یزدانی
رئیس انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان دریای خزر
٠١٣٣٤٥٣٣٧٢١
٠٩١١٢٣٢٨٦٩٣
31
آقای دکتر امینی
رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی
٠١٧٣٢٢٣٩٨٦٠
٠٩١١١٧٠٤١٠١
32
آقای دکتر اسدپور
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
٠٤٤٣٢٥٧٣٠٤٧
٠٩١٤١٤٠٢٩١٨
33
آقای دکتر محسنی
رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی
٠١١٥٤٢٤٥٥٣٣
٠٩١١١٣٤٢٩١٨
34
آقای دکتر قائدی
رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک و ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج
٠٧٤٣٣٢٦٢٣١٦
٠٩١٧٧٤٣٣٥٣٨
35
خانم مهندس مشایی
رئیس مرکز تحقیقات آبهای شور داخلی (بافق یزد)
٠٣٥٣٢٤٣٧٣١٤
٠٩١٣٢٥١٧٤١٦
ردیف
واحد/بخش
تلفن مستقیم
استفاده کنندگان
1
حوزه ریاست موسسه
آقای عبادی، خانم حبیبی
2
حوزه ریاست موسسه
آقای عبادی، خانم حبیبی
3
نمابر حوزه ریاست
آقای عبادی، خانم حبیبی
4
رئیس حوزه
دکتر پرافکنده
5
روابط عمومی موسسه
آقایان(دادگر،استوی، عدالت سروستانی)
6
حراست
آقایان(فائضی،بهمن آبادی)
7
واحد حقوقی موسسه
آقای میران
8
هیات ممیزه
خانمها لک زایی و وهاب نژاد
9
معاونت پژوهش و فناوری
آقایان متین فر، فصیحی وفا
10
نمابر معاونت پژوهش و فناوری
آقای فصیحی وفا
11
بخش بیوتکنولوژی
آقایان صدریان، غفاری و خانم شاهرخی
12
بخش ارزیابی ذخایر
آقایان ولی نسب، طالب زاده، قاسمی
13
بخش آبزی پروری
آقایان( حافظیه، شریفیان، غرا، دادگر) خانم ها (قریشی)
14
بخش بهداشت و بیماری ها
آقایان مهرابی،ذریه زهرا
15
بخش آبزی پروری و اقتصاداجتماعی
آقای حافظیه،شریفیان
16
بخش استانداردسازی و آزمایشگاه ها
آقای نجف پور، خانمها (اسماعیلی، دوستدار)
17
بخش اکولوژی
آقای رامینو خانم ها(اسلامی،مخیر)
18
بخش پژوهشی
آقایان (محمدی ها،صفوی، شیخ حسنی) و خانمها(حبیبی، محبی)
19
مدیریت اطلاعات علمی
آقایان(سپهداری،علیزاده،صالحی) و خانمها(آل علی ، آمیخته، جمیلی، طهماسبی )
20
نمابر مدیریت اطلاعات علمی
آقای صالحی
21
معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
آقایان (مرادی،هادی شیخ حسنی)
22
مدیر امور اداری وپشتیبانی
آقای توکل
23
امور اداری و پشتیبانی
آقایان ارزانی، اردستانی، قربانی، ریوندی
24
واحد فنی و مهندسی
آقای ایرانپور
24
واحد تدارکات
آقایان نقش نهاد و مولایی
26
نمابر امور اداری (دبیرخانه)
خانم بیک محمدی
27
امور اداری
آقایان(نادربابایی،ناصربابایی،توکل،انوشیروان رضوانی،حمیدزاده)خانمها(احمدی،ال علی)
28
طرح و برنامه
آقایان احمدی اصل، نوری علیرضارضوانی و خانم ریاضی
29
امور مالی
آقایان(مولایی و نامدار) و خانمها(نامدار،شیخ الاسلامی،حاجی میری)
30
نمابر امور مالی
خانم نامدار