اخبار
نشست تخصصی و هم اندیشی
توضیحات: اولین نشست تخصصی و هم اندیشی ارزیابی و مدیریت ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر
متن: 
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، اولین نشست تخصصی و هم اندیشی ارزیابی و مدیریت ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر (گذشته، حال ، آینده) با همکاری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و اداره کل شیلات استان گلستان در سالن اجتماعات اداره کل شیلات گلستان برگزار گردید. در این نشست تخصصی جامعه بهره بردار، اتحادیه صیادان ماهیان استخوانی و تعاونی های پره استان گلستان، کارشناسان مراکز بازسازی ذخایر استان، کارشناسان معاونت صید و کارشناسان بخش بازسازی ذخایر مرکز شرکت داشتند، ابتدا دکتر آقایی مقدم، ضمن خوش آمد گویی برنامه کاری نشست را مطرح کردند در ادامه دکتر تقوی، مشاور موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی موسسه در خصوص برنامه برگزاری چنین نشست هایی و دلیل برگزاری این نشست در استان ها جهت ارتباط بیشتر تحقیقات و جامعه بهره برداری سخنانی را ارائه داشتند سپس مدیر کل محترم شیلات استان ضمن خوشامد گویی وضعیت فعالیت اداره کل در برخورد با صیادان غیرمجاز و فعالیت نیروهای حفاظت منابع استانی را ایراد کردند. سه سخنرانی در این نشست ارائه گردید، اولین سخنرانی توسط معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی تحت عنوان بررسی عوامل درونی و بیرونی تاثیر گذار اقتصاد ماهیان استخوانی ارائه گردید سخنرانی دوم توسط مهندس دریانبرد کارشناس بخش ارزیابی ذخایر پژوهشکده اکولوژی دریای خزر تحت عنوان بازسازی ذخایر و تاثیر آن بر مقدار زی توده ماهیان استخوانی مورد تحلیل قرار گرفت و در سخنرانی سوم که توسط معاون پژوهشی اکولوژی دریای خزر ارائه شد مدیریت ذخایر ماهیان استخوانی و تاثیر برخی از پارامترهای محیطی بر احیا ذخایر ماهی سفید و کفال مورد بحث و تحلیل قرار گرفت، در ادامه نشست نیز از سوی کارشناسان کارگاه های بازسازی ذخایر مطالعه امکان رهاسازی مستقیم بچه ماهیان به دریا و استفاده از پتانسیل های استانی جهت فراهم کردن شرایط برای تکثیر طبیعی پیشنهادگردید.

يکشنبه 16 دي 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:91
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co