اخبار
بازدید هیات کشور بنگلادش از پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
توضیحات: رئیس و کارشناس مؤسسه تحقیقات شیلات بنگلادش از پژوهشکده و پتانسیل های آبزی پروری استان خوزستان بازدید نمودند
متن: 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، به دنبال بروز خشکسالی های اخیر، سازمان آب و برق خوزستان با انعقاد تفاهم نامه ای زمینه بازدید گروهی از محققین حوزه کشاورزی و شیلات کشور بنگلادش را از منابع آبی استان به منظور ارائه راهکارهای جبرانی و عملیاتی با استفاده از پساب و آبهای شور و لب شور معرفی نموده است که در این راستا دکتر فرانک ریسبک استاد دانشگاه هامبولت آلمان، دکتر محمود یحیی، رئیس مؤسسه تحقیقات شیلات بنگلادش و دکتر کوهینور، کارشناس ارشد ماهیان آب شیرین مؤسسه مزبور از پژوهشکده و مزارع و منابع پساب موجود در جنوب استان بازدید نمودند. در روز اول بازدید از مزرعه آبزی واقع در شهرستان دزفول بازدید انجام شد که طی این بازدید توانمندی و پتانسیل یک مزرعه پیشرو در امر مکانیزاسیون در استان بررسی شده و در پایان بازدید در جلسه ای موضوع کاهش مصرف آب و بازچرخانی آب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در روز دوم با عزیمت به بندرامام امکانات و تجهیزات موجود در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندرامام مورد بازدید قرار گرفته و از نزدیک با توانایی های ایستگاه در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان دریایی آشنا شدند. در ادامه سفر از سایت پرورش ماهی شهید احمدیان واقع در شهرستان خرمشهر، آبگیر ناصری و طرح پایلوت پرورش ماهی باس دریایی در پساب نیشکر بازدید نمودند. در روز سوم با حضور در پژوهشکده پس از بازدید از آزمایشگا ه ها و سالن تکثیر در جلسه ای با حضور مدیریت و کارشناسان پژوهشکده پتانسیل ها و امکان اجرای پروژه های مشترک بررسی گردید. در پایان طی تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان آب و برق خوزستان و شورای تحقیقات کشاورزی بنگلادش این پژوهشکده عهده دار تنظیم پروپوزال های مرتبط با حوزه آبزی پروری و معرفی گونه های مقاوم به شوری گردید.

چهارشنبه 14 آذر 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:106
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co