اخبار
تدوین آیین نامه اجرایی
توضیحات: هفتمین جلسه تدوین آیین نامه اجرایی دسترسی و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی برگزار شد
متن: 
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، هفتمین جلسه تدوین آیین نامه دسترسی و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی کشور با حضور نمایندگان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، تحقیقات علوم دامی، تحقیقات جنگل ها و مراتع، تحقیقات آب و خاک، تحقیقات گیاه پزشکی، ثبت و گواهی بذر و نهال و مدیرکل امور پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سالن جلسات موسسه برگزار گردید. در جلسه مذکور پیش نویس آیین نامه فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شایان ذکر است قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور در تاریخ 19 مهر 97 به دولت ابلاغ گردیده و آیین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری ژنتیکی، می بایست ظرف سه ماه توسط وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

چهارشنبه 7 آذر 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:116
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co