اخبار
تامین مولد کپور جهت بانک ژن
توضیحات: جلسه در خصوص تامین مولد کپور جهت بانک ژن ، در تاریخ 13 آبان ماه 1397 در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان برگزار شد
متن: 
به گزارش روابط عمومی مرکز، جلسه ای با حضوررییس ومعاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز، دکتر یحیایی معاونت صید وصیادی اداره کل شیلات استان گلستان وآقای توماج رییس هیات مدیره تعاونی پره پیوند بمنظور هماهنگی جهت تامین مولد کپور برای طرح ملی بانک ژن زنده ماهی کپوربرگزارگردید. در این جلسه ابتدا دکتر یحیایی درخصوص سازو کار لازم جهت نقل وانتقال ماهی و نحوه نگهداری و انتقال از تعاونی توضیحاتی دادند. در پایان معاونت برنامه ریزی مرکز در خصوص پرداخت هزینه های مولد و راهکارهای اجرایی آن مباحثی را مطرح نمودند.

سه شنبه 15 آبان 1397
تعداد بازدید:120
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co