اخبار
سمینار علمی
توضیحات: برگزاری سمینار علمی با موضوع بررسی شیوع انگل دیپلوستوموم در برخی از ماهیان تالاب انزلی
متن: 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی- گیلان، سمینار علمی با موضوع بررسی شیوع انگل دیپلوستوموم در برخی از ماهیان تالاب انزلی توسط دکتر میرهاشمی نسب، عضو هیات علمی پژوهشکده ارائه گردید. در این پژوهش تعداد 598 نمونه از ماهیان بومی و غیر بومی تالاب شامل: اردک ماهی، کپور معمولی، کاراس، سیم نما و تیزکولی از نظر آلودگی به انگل چشمی مورد بررسی قرار گرفتند. شیوع دیپلوستوموم در سیم نما (75/41 درصد)، کاراس (45/71 درصد)، کپورمعمولی (34/62 درصد)، تیزکولی (29/33 درصد) و اردک ماهی (23/44 درصد) محاسبه شد. سیم نما علاوه بر میزان شیوع، از نظر دامنه تعداد انگل (267-1 عدد)، میانگین شدت (35/29±19/17) و میانگین فراوانی آلودگی (31/71±14/46) نیز آلوده تر از سایر گونه ها بود.

سه شنبه 17 مهر 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:118
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co