اخبار
امضاء تفاهم نامه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با مزرعه پرورش ماهی شهرستان بابلسر
توضیحات: تفاهم نامه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با مزرعه پرورش ماهی شهرستان بابلسر برای ایجاد سایت الگویی پرورش ماهی در قفس ( شمال کشور) امضاء گردید
متن: 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، جهت انجام فعالیت های توسعه آبزی پروری دریایی و پرورش ماهی در قفس در شمال کشور، منطبق با اهداف محورهای پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تفاهم نامه ای مورخ 7 مرداد 1397 با مدیریت محترم مزرعه پرورش ماهی شهرستان بابلسر و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، با حضور رییس ،معاونین وکارشناسان بخش های تخصصی امضاء گردید. همچنین مقرر شد شرایط همکاری طبق قرارداد های فی مابین موجود در تفاهم نامه با تدوین جزئیات ابعاد تحقیق مورد نیاز بخش اجرا پیرامون مدیریت تولیدو وضعیت بهداشتی ماهیان، روش های صید و فرآوری محصول و بازار فروش اجرایی شود.

چهارشنبه 10 مرداد 1397
تعداد بازدید:170
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co