اخبار
پیام وزیر جهاد کشاورزی
توضیحات: پیام مهندس حجتی به اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
متن: 
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مهندس حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی بیان داشتند که: توسعه صنعتی و رشد صنایع و کارخانه ها و بدنبال آن افزایش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش سطح جنگل ها، افزایش گازهای گلخانه ای و دمای جهانی در سه دهه اخیر باعث برهم خوردن روند ایستائی متغیرهای اقلیمی شده است. تأثیرات منفی این پدیده بر اقلیم کره زمین و سیستم های دیگر شامل منابع آب، کشاورزی، محیط زیست و اقتصاد سبب شده که این پدیده در زمره خطرناکترین معضلات تهدید آمیز بشر در زمان حاضر محسوب شود، تغییرات اقلیمی در دنیا با سرعت پیش می رود و اثراتی همچون تهدید امنیت غذایی، خشک سالی، فقر، افزایش رخداد مخاطرات طبیعی و بروز تنش های اجتماعی- اقتصادی را در پی دارد. ادامه این روند موجب شده است تا جامعه جهانی به طور جدی با چالش تغییر اقلیم روبرو شود. براساس مطالعات ، متأسفانه مدیریت ناپایدار و بدون ارزیابی در کشورهای توسعه نیافته منجر به تسریع پدیده تغییر اقلیم و گسترش بحران های زیست محیطی مانند پدیده ریزگردها، خشک شدن تالاب ها، شوری و کاهش تولیدات اراضی کشاورزی، بروز خشک سالی ها و غیره شده است. توجه به تغییر اقلیم از طریق باز تعریف مدیریت بر مبنای توسعه پایدار و برنامه ریزی ارزیابی شده می تواند به کاهش پیامدهای تغییر اقلیم منجر شود. عمده پیامدهای تغییر اقلیم در خشکی ها در حوزه جوامع روستایی بروز می کند جایی که خشک سالی موجب مهاجرت و توسعه نامتوازن و گسترش حاشیه نشینی و بروز مسائل اجتماعی می گردد. اما پیامدهای تغییر اقلیم بر اکوسیستم های آبی بویژه صید وصیادی و آبزی پروری ممکن است به کندی رخ دهد ولی احتمالاً اثرات عمیق تری داشته باشد. این تأثیرات در نواحی ساحلی با تغییرات سطح آب دریا، تغییرات اکولوژیک و کاهش تنوع زیستی دریایی همراه بوده است و از این رو انتظار می رود اثرات ناخوشایندی بر منایع آبزی داشته باشد. با عنایت به موارد اشاره شده به خوبی آشکار است که پیامدهای تغییر اقلیم بیش از گذشته متوجه مأموریت اصلی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تامین کننده غذای مردم می باشد. لذا تأثیر موارد فوق الذکر بر اکوسیستم های آبی بایستی با دقت مطالعه و ارزیابی شود و برای کاهش پیامدهای آن برنامه ریزی کرد. ضمن قدردانی از دست اندرکاران برگزاری همایش، امید است صاحب نظران، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان ، ضمن ارائه آخرین نتایج مطالعات خو، مسیر بحث و تبادل در زمینه تغییر اقلیم را فراهم آورده و نتایج پرباری را برای حفظ و بهره برداری پایدار از اکوسیستم های آبی کشور و منطقه فراهم آورده و سرفصل نوینی در برنامه ریزی و مدیریت پدیده تغییر اقلیم در بخش کشاورزی فراهم گردد.

چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:302
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co