اخبار
تکثیر ماهیان آزاد دریای خزر
توضیحات: کارشناسان بخش آبزی پروری مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور موفق به تکثیر ماهیان آزاد نسل دوم (G2) و تولید لاروهای آزاد نسل سوم (G3) گردیدند
متن: 
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن،کارشناسان بخش آبزی پروری این مرکز تعداد 150 قطعه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) نسل دوم (G2) که در مرحله پیش مولد بودند را جهت تکثیر انتخاب نمودند. از این تعداد 40 قطعه مولد آماده تکثیر را به دو روش 1 (ماده) به 3 (نر) و 3 (ماده) به 5 (نر) تکثیر نمودند. حاصل این تکثیر 300 عدد تخم لقاح یافته بود که به انکوباتورهای عمودی مجهز به سیستم خنک کننده آب (چیلر) منتقل و در دمای 1± 9 درجه سانتیگراد نگهداری گردیدند. تعداد 270 قطعه لارو دارای کیسه زرده (Alevin) تفریخ و به تراف های افقی منتقل گردیدند. در حال حاضر لاروهای ماهی آزاد دریای خزر (Fry) نسل سوم (G3) مراحل رشد و تکامل چرخه زندگی را در این تراف ها سپری می‌کنند. سایر پیش مولدین نیز به محض رسیدگی جنسی تکثیر خواهند شد.

سه شنبه 22 اسفند 1396
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:299
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co