اخبار
آغاز مرحله نمونه برداری از گروه های زیستی
توضیحات: نخستین مرحله نمونه برداری از پروژه مطالعه و بررسی پژوهشی پایش اثرات زیست محیطی پرورش ماهی در قفس در جنوب دریای خزر"منطقه نوشهر" آغازگردید
متن: 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، آغاز پروژه مطالعه و بررسی پژوهشی پایش اثرات زیست محیطی پرورش ماهی در قفس در جنوب دریای خزر، توسط کارشناسان مرکز مزبور، برای نمونه برداری از گروه های زیستی (فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، شانه دار، درشت بی مهرگان کفزی) فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و پارامترهای میکروبی به دریا اعزام نمود. لازم به ذکر است، این پروژه براساس قرارداد و همکاری با شرکت آبزی پژوهان پیشگام و اداره کل شیلات استان مازندران در حال اجرا می باشد.

شنبه 23 دي 1396
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:293
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co