اخبار
جلسه تخصصی کارگروه برآورد صید غیرمجاز
توضیحات: حضور معاون تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در دومین جلسه تخصصی کارگروه برآورد صید غیرمجاز اداره کل شیلات استان مازندران
متن: 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر،دومین جلسه تخصصی کارگروه برآورد صید غیرمجاز استان مازندران برگزار شد. در این جلسه که با حضور معاونت صید و بنادر ماهیگیری، فرمانده و سرپرست اداره طرح های عملیات یگان حفاظت از آبزیان و رئیس اداره شرکت مادر تخصصی امور ماهیان خاویاری استان، در سالن کنفرانس اداره کل شیلات استان مازندران برگزار گردید،معاون تحقیقاتی پژوهشکده به نمایندگی از سوی موسسه، گزارش جامعی از وضعیت صید و ذخایر ماهیان استخوانی (ماهی سفید و کفال طلائی) را ارائه نمود. سپس اعضا در خصوص شیوه جمع آوری داده های صید غیر مجاز ماهیان استخوانی و خاویاری به بحث و تبادل نظر پرداختند. در خاتمه، مقرر گردید فرم های ثبت داده های صید غیر مجاز توسط کارشناسان پژوهشکده مزبور تهیه و در جلسه بعدی کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.

يکشنبه 19 شهريور 1396
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:265
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co