اخبار
رهاسازی بچه ماهیان استخوانی
توضیحات: بازدید از وضعیت رهاسازی بچه ماهیان استخوانی دررودخانه قره سو در استان گلستان انجام شد.
متن: 
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان، در راستای برنامه بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی، بازدیدی از محل رهاسازی بچه ماهیان توسط مهندس بندانی، معاون تحقیقاتی مرکز، مهندس ایری، سرپرست ایستگاه قره سو، دکتر حسینی و مهندس کر، صورت گرفت .هدف از بازدید، بررسی کنترل کیفی رهاسازی و وضعیت آب رودخانه بود، در همین راستا مقدار اکسیژن محلول، پی اچ، دما و شوری آب رودخانه اندازه گیری شد و مشاهدات حاکی از آن بود که جریان آب رودخانه قره سو بسیار کم و برگشت آب از دریا بسیار زیاد است و همین دلیل شوری آب در محل رهاسازی بالای 12 گرم بر لیتر ثبت گردیده است. لذا بررسی و احیاء شرایط رودخانه یک ضرورت است. پیشنهاد می گردد پروژهایی مانند اسموریگلیشن و عادت پذیری ماهی نسیت به شوری تعریف تا راهکار و دستورالعمل لازم برای رها سازی ماهی با شوری بالا تر از این پروژه ها تدوین گردد.

يکشنبه 22 مرداد 1396
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:169
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co