اخبار
بررسی و عملکرد مزارع پرورش ماهی در قفس
توضیحات: گزارش جلسه مدیریتی پایش مزارع پرورش ماهی در قفس در استان هرمزگان برگزار شد.
متن: 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، جلسه ای با عنوان بررسی و پایش عملکرد مزارع پرورش ماهی در قفس، با حضور آقای مهندس محبی، مدیر کل محترم شیلات استان، آقای مهندس یوسفی، مدیر عامل شرکت نیکسا، آقای مهندس خضری، مدیر عامل شرکت جهاد نصر و آقای دکتر مرتضوی، رئیس پژوهشکده مزبور و برخی ازکارشناسان در سالن اجتماعات برگزار گردید. ابتدا دکتر مرتضوی در خصوص اهمیت و ضرورت انجام طرح نقطه نظرات خود را بیان کردند. آقای مهندس محبی، در خصوص وضعیت پرورش ماهی در قفس در استان، اهداف و چشم انداز آینده صنعت، سخنرانی و سپس آقای مهندس زاهدی، در مورد روند انجام پژوهش و فعالیت های مورد نظر مطالبی را ارائه نمودند. در پایان نظرات بخش خصوصی از شرکت نیکسا و جهاد نصر در رابطه با انجام کار اخذ گردید و مقرر شد توافق نامه پژوهشی پیشنهاد شده مجددا مورد بررسی قرار گیرد و پس از نهایی شدن موضوع مراحل انجام کار توسط واحد های تخصصی آغاز گردد.

يکشنبه 22 مرداد 1396
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:219
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co