اخبار
بازدید از مرکز تحقیقات ماهیان سرآبی- تنکابن
توضیحات: معاون ترویج و انتقال یافته های موسسه از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور بازدید کرد.
متن: 
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی کشور، دکتر همایون حسین زاده صحافی، معاون ترویج و انتقال یافته ها (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) و هیأت همراه، ضمن بازدید از مرکز مزبور، در جلسه ای با حضور رئیس و معاون تحقیقاتی و مسئولین گروه های تخصصی، راهبردهای جدید سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی و سیاست های ترویجی مؤسسه متبوع را مطرح نمودند. تدوین پروژه های ترویجی با محور، ماهی آزاد دریای خزر و همچنین طرح کلان قزل آلای عاری از بیماری های خاص (SPF) مورد تأکید قرار گرفت.

يکشنبه 22 مرداد 1396
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:260
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co