اخبار
برگزاری جلسه پرورش ماهی در قفس
توضیحات: جلسه انتخاب گونه های مناسب برای پرورش ماهی در قفس های دریایی برگزار شد.
متن: 
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، نشست هم اندیشی انتخاب گونه های مناسب آبزی پروری دریایی در خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر با حضور رئیس موسسه، معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران، معاون پژوهش و فناوری، بخش های آبزی پروری و بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان در سالن جلسات برگزار گردید. در این جلسه براساس استعلام از مراکز تحقیقاتی و مباحث نشست هم اندیشی، گونه های پیشنهادی برای پرورش در قفس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است با توجه به اهمیت آبزی پروری در قفس، تاکید بر این است که گونه ماهی قزل آلای رنگین کمان برای دریای خزر و گونه سی باس آسیایی برای خلیج فارس و دریای عمان در این مرحله که هنوز زمینه برای معرفی سایر گونه ها فراهم نشده است، مورد حمایت قرار گیرد. همچنین مقرر گردید گونه های دیگر با توجه به ارزش اقتصادی، بازار پسندی و سهولت دستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش به صورت مشترک توسط سازمان شیلات ایران و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در جلسات کارگروه خاص مورد بررسی قرار گیرند.

يکشنبه 22 مرداد 1396
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:237
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co