اخبار
آغاز اولین فاز نمونه برداری
توضیحات: اولین فاز نمونه برداری از کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی درطول رودخانه هراز توسط کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، انجام شد.
متن: 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، اولین نمونه برداری جهت ارزیابی فاکتورهای فیزیکوشیمیائی و میکروبی از از کارگاه های تکثیر وپرورش ماهی در طول رودخانه هراز آغاز گردید. طی جلسات متوالی پژوهشکده با اداره کل شیلات استان و فرمانداری آمل در خصوص کاهش، تولید مراکز تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا در حاشیه رودخانه هراز، قراردادی مبنی بر ارزیابی فاکتورهای عوامل خطر ساز در کیفیت آب و مدیریت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش قزل آلا در این منطقه صورت گرفت، بطوری که هزینه این پروژه به عهده اداره کل شیلات استان مازندران بوده که توسط کارشناسان پژوهشکده مزبور انجام پذیرد.

شنبه 21 مرداد 1396
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:307
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co