اخبار
برگزاری جلسه مشترک با حضور مدیران پژوهشکده و کارشناسان مجاری
توضیحات: جلسه مشترک هیت مجاری با مدیران و کارشناسان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، برگزار شد.
متن: 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، جلسه مشترک مدیران و کارشناسان پژوهشکده و دو تن ازکارشناسان مجاری در تاریخ 22 تیر 96 در محل پزوهشکده مزبور برگزار شد. طی این جلسه، ریاست پزوهشکده سخنانی را پیرامون تاریخچه فعالیت های پژوهشکده و اهداف اجرای پروژه مشترک با موسسه HAKI ارائه نمودند. سپس کارشناسان مجاری ضمن آشنایی با کارشناسان و بخش های تحقیقاتی پژوهشکده به ارائه فعالیت های انجام شده در موسسه HAKI پرداختند.

شنبه 24 تير 1396
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:353
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co