اخبار
نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور اعلام شد
توضیحات: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظام رتبه بندی ملی ISC به رتبه هفتم از بین 22 پژوهشگاه و موسسه تحقیقاتی کل کشور دست یافت.
متن: 
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور برای ششمین سال متوالی دانشگاهها و موسسات پژوهشی را به صورت رسمی بر اساس شاخص ها و معیار های مصوب ششمین نشست فوق العاده وزاری آموزش عالی کشورهای اسلامی رتبه بندی نمود.
دهقانی گفت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 159 دانشگاه و موسسه پژوهشی دولتی در کشور را توسط 26 شاخص در قالب 5 معیار کلی پژوهش ، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات- امکانات و فعالیت های اجتماعی-اقتصادی و صنعتی مورد رتبه بندی قرار داده است.
دانشگاه تهران در جمع دانشگاههای جامع، دانشگاه صنعتی شریف در جمع دانشگاه های صنعتی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز در جمع دانشگاه های هنر، دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع دانشگاههای علوم پزشکی کشور و پژوهشگاه دانشهای بنیادی در جمع پژوهشگاه های کشور حائز رتبه نخست شدند.
وی اظهار داشت: رتبه بندی سال 95-1394 با تغییراتی مهم نسبت به سال های گذشته صورت پذیرفته است. با توجه به اینکه بخشی از اطلاعات مورد نیاز رتبه بندی توسط خود دانشگاه ها و موسسات پژوهشی تهیه و از طریق پرسشنامه الکترونیکی در اختیار گروه رتبه بندی قرار می گیرند، لذا در سال 95-1394 برای افزایش دقت و سلامت این دسته از اطلاعات، تعداد مستندات مرتبط با این اطلاعات افزایش یافت به طوری که اطلاعات رتبه بندی سال جاری نسبت به سال های گذشته با دقت و حساسیت بیشتری جمع آوری شده است.
سرپرست ISC در ادامه گفت: همچنین در روش شناسی جدید سعی شده است به بعد کیفیت پژوهش که یکی از مهمترین ماموریت دانشگاه ها به شمار می آید، بیش از پیش توجه شود. لذا در سال جاری به مقالات پراستناد و داغ نسبت به دیگر مقالات و همچنین مجلاتی که در دسته های با کیفیت تر مانند دسته Q1 و یا Q2 قرار گرفته اند وزن های بیشتری اختصاص داده شد. همچنین تولیدات علمی دانشگاه ها با نوع Article، Note،Review و Letter با ضریب بیشتری نسبت به دیگر انواع لحاظ شده اند.
دهقانی افزود: اطلاعات مربوط به تعداد کتاب های تهیه شده اعضای هیئت علمی و نیز تعداد قراردادهای دانشگاه ها و تعداد مقالات مشترک بین المللی نیز از دیگر شاخص هایی هستند که در سال جاری در جمع شاخص های رتبه بندی ISC قرار گرفته اند.
وی گفت: در سال 95-1394 علاوه بر تولیدات علمی دانشگاه ها در وب.آو.ساینس، تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نیز در رتبه بندی لحاظ شده است.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خاطرنشان کرد: از سال 1389 که رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور توسط ISC آغاز شد هر ساله به تعداد این دانشگاه ها افزوده شده است به نحوی که در رتبه بندی سال 95-1394، تعداد 159 دانشگاه و موسسه پژوهشی در رتبه بندی ISC حضور داشته اند که این تعداد نسبت به سال گذشته رشدی بیش از 14% داشته است. در نمودار زیر تعداد دانشگاه ها و موسسات پژوهشی حاضر در نظام رتبه بندی ملی ISC از سال 1389 تاکنون نمایش داده شده است.
22 پژوهشگاه و موسسه پژوهشی کشور در سال 95-1394 مورد رتبه بندی قرار گرفتند که موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور رتبع هفتم فهرست را از آن خود کرد
Description: C:\Users\g.sheikh\Desktop\نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور اعلام شد_files\ShowImage(5).aspx
Description: C:\Users\g.sheikh\Desktop\نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور اعلام شد_files\ShowImage.aspx

سه شنبه 24 اسفند 1395
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:706
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co