اخبار
برگزاری دو جلسه دفاعیه در مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور
توضیحات: دو جلسه دفاعیه در مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن) برگزار شد.
متن: 
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن) نخستین دفاعیه گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی بررسی اثرات پساب مزارع پرورش قزل آلا و سایر فعالیت های انسانی بر اکوسیستم رودخانه چشمه کیله پس از طی فرایند داوری و با حضور داوران منتخب بخش اکولوژی منابع آبی مؤسسه توسط مجری پروژه (آقای دکتر حمیدرضا علیزاده ثابت) ارائه گردید. معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تنکابن و کارشناسان آن اداره ، ریاست اداره شیلات شهرستان تنکابن و کارشناسان و محققین و کارشناسان مرکز تحقیقات و نیز اعضای گروه تحقیقاتی پروژه از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی – بندرانزلی در این جلسه دفاعیه حضور داشتند. این پروژه تحقیقاتی که به منظور کسب اطلاعات لازم از وضعیت رودخانه چشمه کیله در جهت اعمال مدیریت بهینه در بهره برداری از توان رودخانه با رویکرد ماهی گیری مسئولانه و توسعه پایدار شیلات به اجرا در آمده بود، با ارائه خروجی های پژوهشی و توصیه های اجرایی و ترویجی در پنجمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران (6 و 7 مهر 1395) در دانشگاه تهران بر اساس نظر هیأت داوران از میان طرح های رسیده به جشنواره نیز برگزیده و معرفی گردیده بود.
همچنین درهمان روز پروژه خاص مطالعه توان تولید منابع آبی استان تهران فاز اول: بررسی قنات صالح آباد تهران به منظور پرورش ماهی که با تقاضای شیلات استان تهران و عقد قرارداد با مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برای انجام مطالعات امکان سنجی در قنات صالح آباد به منظور بهره برداری شیلاتی انجام شده بود، در حضور داوران منتخب بخش اکولوژی منابع آبی مؤسسه، در جمع محققین و کارشناسان مرکز و با حضور ریاست و کارشناسان اداره شیلات شهرستان تنکابن توسط مجری پروژه آقای دکتر حمیدرضا علیزاده ثابت ارائه گردید و مجری پروژه به سؤالات مطرح شده در جلسه پاسخ گفت.

دوشنبه 16 اسفند 1395
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:670
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co