طرح ها و پروژه ها
بررسی جداسازی ژن هورمون رشد تاسماهی روسی (Acipenser gueldenstadti)
توضیحات:مطالعاتی در جهت جداسازی cDNA ژن هورمون رشد ماهی استروژن روسی(Acipenser gueldenstadti) با استفاده از روش PCR صورت گرفته است. دو سکانس متفاوت 219 جفت باز و319 جفت باز با استفاده از cDNA بدست آمد که بنظر می رسد مطابق با سکانس ژن هورمون رشد نمی باشد، هرچند که سکانس آنها تشابه زیادی را دارا می باشد. تا کنون تنها سکانس چندین ژن در رابطه با ماهی خاویاری روسی تعیین شده است. دراین رابطه مطالعه دو سکانس بدست آمده از ماهی چالباش در بررسی­های جمعیت و فیلوژنیک می­تواند سودمند باشد .
متن:

بررسی جداسازی ژن هورمون رشد تاسماهی روسی(Acipenser gueldenstadti)

مجری: سهراب رضوانی گیل­کلائی

شماره ثبت

497/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده

مطالعاتی در جهت جداسازی cDNA ژن هورمون رشد ماهی استروژن روسی(Acipenser gueldenstadti)با استفاده از روش PCR صورت گرفته است. دو سکانس متفاوت 219 جفت باز و319 جفت باز با استفاده از cDNA بدست آمد که بنظر می رسد مطابق با سکانس ژن هورمون رشد نمی باشد، هرچند که سکانس آنها تشابه زیادی را دارا می باشد. تا کنون تنها سکانس چندین ژن در رابطه با ماهی خاویاری روسی تعیین شده است. دراین رابطه مطالعه دو سکانس بدست آمده از ماهی چالباش در بررسی­های جمعیت و فیلوژنیک می­تواند سودمند باشد .

نویسنده:سهراب رضوانی گیل کلائی
تعداد بازدید:2906
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co