طرح ها و پروژه ها
بررسی و تعیین منبع بیماری لکه سفید (White spot disease) در میگوهای پرورشی منطقه آبادان
توضیحات:در تابستان سال 1381، مرگ ومیر شدیدی در میگوهای پرورشی سایت چوئیبده آبادان بوقوع پیوست.بر اساس بررسیهای صورت گرفته علت مرگ و میر ناشی از بیماری لکه سفید اعلام گردید.
متن:

بررسی و تعیین منبع بیماری

لکه­سفید (White spot disease)

در میگوهای پرورشی منطقه آبادان

مجری:

محمد افشارنسب

شماره ثبت

551/86

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – مرکز تحقیقات آبزی­پروری جنوب کشورچکیده

در تابستان سال 1381، مرگ ومیر شدیدی در میگوهای پرورشی سایت چوئیبده آبادان بوقوع پیوست.بر اساس بررسیهای صورت گرفته علت مرگ و میر ناشی از بیماری لکه سفید اعلام گردید.به منظور کنترل وپیشگیری از بیماری و تعیین منبع ویروس ایجاد کننده بیماری مطابق با روشهای استاندارد، نمونه برداری از کلیه عوامل انتقال دهنده فیزیکی و بیولوژیک در منطقه انجام شد. کار نمونه برداری در منطقه حدفاصل رودخانه بهمنشیر و استخرهای پرورشی سایت چوئیبده از تاریخ 9/4/1383 شروع و در تاریخ 10/6/1384 خاتمه یافت. در مجموع 190نمونه برای آزمایش مولکولی تهیه و130 نمونه مورد آزمایش قرار گرفت. نمونه های جمع آوری شده که شامل انواع گونه های میگو، خرچنگ، ماهی، و همچنین مولدین و پست لاروهای موجود در منطقه و پلانکتونهای موجود در آب بودند در شرایط استریل به آزمایشگاه مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور واقع در اهواز منتقل گردیدند. نمونه های موجود با روش Polymerase Chain Reaction (PCR) و کیت شناسائی ویروس لکه سفید Fast Target و کیت ساخته شده توسط موسسه تحقیقات شیلات آزمایش و نسبت به وجود ویروس درآنها بررسی لازم صورت گرفت. بر اساس نتایج PCRنمونه های جمع آوری شده از میگوهای مولد سفید هندی(Penaeus indicus)،پست لاروهای میگوی سفید هندی، میگوی خنجری(Parapenaeopsis stylifrus) ومیگوی سفید(Metapenaeusaffinis) دارای ویروس لکه سفید بوده و در آزمایش با PCR بصورت مثبت گزارش میشود. سایر نمونه های جمع آوری شده در منطقه هیچ علائمی ازوجود ویروس را نشان ندادند. به نظر میرسد با توجه به اینکه وقوع بیماری در سال 1381 اتفاق افتاده و نمونه گیری در سال 1383 صورت گرفته و با توجه به طول عمر ویروس و تغییرات محیطی امکان حضور ویروس دراین دسته از نمونه ها بسیار پایین میباشد.

واژهای کلیدی: بیماری لکه سفید، منابع ویروس لکه سفید، ناقلین ویروس لکه سفید،کنترل، پیشگیری.

نویسنده:محمد افشارنسب
تعداد بازدید:2894
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co