طرح ها و پروژه ها
شناسایی و تعیین تراکم لاروی میگوهای آب‌های خوزستان ـ فاز ٢: سواحل غربی و شرقی 84 ـ 1383
توضیحات:این مطالعه بمدت یکسال از دی ماه 1383 لغایت آذر ماه 1384 درشمال خلیج فارس درمنطقه ساحلی خوزستان و در سواحل غربی و شرقی کانال خورموسی انجام شد. نمونه برداریها، ماهانه بصورت تصادفی از چهار نقطه در هریک از مناطق شرقی و غربی انجام میشد.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور

عنوان:‌

شناسایی و تعیین تراکم لاروی میگوهای آب‌های خوزستان ـ فاز ٢: سواحل غربی و شرقی 84 ـ 1383

مجری:

سیمین دهقان مدیسه

شماره ثبت

36/87

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکزتحقیقات آبزی‌پروری جنوب کشور

عنوان پروژه/ طرح ‌:شناسایی و تعیین تراکم لاروی میگوهای آب‌های خوزستان ـ فاز 2 سواحل غربی و شرقی 84 ـ 1383

شماره مصوب:21 ـ 07102380000 ـ 82

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:سیمین دهقان مدیسه

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): ـ

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:سیمین دهقان مدیسه

نام و نام خانوادگی همکاران:یوسف میاحی ـ جواد منعم ـ پروانه شوکت

محل اجرا:استان خوزستان

تاریخ شروع: 1/5/1382

مدت اجرا:3سال

ناشر: موسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 15 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1387

چکیده

این مطالعه بمدت یکسال از دی ماه 1383 لغایت آذر ماه 1384 درشمال خلیج فارس درمنطقه ساحلی خوزستان و در سواحل غربی و شرقی کانال خورموسی انجام شد. نمونه برداریها، ماهانه بصورت تصادفی از چهار نقطه در هریک از مناطق شرقی و غربی انجام میشد.

نمونه برداری ، بوسیله توردوقلو (Bongo net) با چشمه تور300 میکرون، با کشش مورب از نزدیک کف تا سطح انجام شده است . مراحل مختلف لارو میگوهای خانواده پنائیده (Penaeidae) از میان انواع دکاپودهای مختلف که عمدتا از خانواده های غیر پنائیده Sergestidae و مراحل لاروی میگوهای کاریده Caridae بخصوص خانواده های Alpheidae و Callianassidae بوده اند، جداسازی و شناسایی شده اند.

در مجموع، 2703 قطعه لارو میگوی پنائیده در سواحل غربی و شرقی کانال خور موسی جداسازی شده است که در سواحل غربی کلا 1329 قطعه با میانگین فراوانی 133 قطعه در 10 متر مربع و در سواحل شرقی 1374 قطعه با میانگین فراوانی 5/137 قطعه در 10 متر مربع بوده است. این مجموعه شامل 1619 قطعه لارو میگوی خنجری Parapenaeopsis stylifera )شامل 216 قطعه پست لارو ، 292 قطعه مایسیس مرحله V و 1111قطعه مایسیس مرحله III-I) ، 889 قطعه لارو میگوی سفید Metapenaeus affinis (شامل 330 قطعه پست لارو ، 211 قطعه مایسیس مرحله V و 248 قطعه مایسیس مرحله I-III )، 40 قطعه مایسیس و پست لارو جنس Metapenaeopsis و 155 قطعه پست لارو جنس Penaeus بوده است.

مراحل لاروی انواع میگوهای پنائیده در تمامی ماههای سال به استثنای دی ماه در کل منطقه مشاهده شده اند و متنوع ترین و متراکمترین ماههای حضور پنائیده ها اردیبهشت تا آبان بوده است.

نویسنده:سیمین دهقان مدیسه
تعداد بازدید:2920
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co