طرح ها و پروژه ها
بررسی لیمنولوژیک رودخانه زرینه‌رود
توضیحات:طرح بررسی لیمنولوژیک رودخانه زرینه‌رود جهت مطالعه خواص فیزیکوشیمیائی و بیولوژیک آب این رودخانه اجرا گردیده است. برای اجرای این طرح طی یکسال از 14 ایستگاه نمونه‌برداری واقع در مقاطع طول رودخانه با تناوب یکماهه نمونه‌برداریهای آبی صورت پذیرفت.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

عنوان:‌

بررسی لیمنولوژیک رودخانه زرینه‌رود

مجری:

رضا احمدی

شماره ثبت

1609/86

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

عنوان پروژه/ طرح ‌:بررسی لیمنولوژیک رودخانه زرینه‌رود

شماره مصوب:02 ـ 0700002000 ـ 75

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:رضا احمدی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): ـ

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:رضا احمدی

نام و نام خانوادگی همکاران:صابر شیری ـ نازدار فتوحی ـ منصور لطفی ـ میرحجت خداپرست

محل اجرا:استان آذربایجان غربی

تاریخ شروع:1/4/1375

مدت اجرا:1 سال و 3 ماه

ناشر:موسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان (تیتراژ): 15 نسخه

تاریخ‌ انتشار: سال 1386

چکیده

طرح بررسی لیمنولوژیک رودخانه زرینه‌رود جهت مطالعه خواص فیزیکوشیمیائی و بیولوژیک آب این رودخانه اجرا گردیده است. برای اجرای این طرح طی یکسال از 14 ایستگاه نمونه‌برداری واقع در مقاطع طول رودخانه با تناوب یکماهه نمونه‌برداریهای آبی صورت پذیرفت.

نتایج آزمایشها حاکی از آنست که فاضلابهای خانگی شهرستانهای سقز و میاندوآب باعث ایجاد آلودگی شدید در این رودخانه شده, بطوریکه گاهی شدت آلودگی به حد poly saprob میرسد. ولی نقاط دیگر رودخانه آلودگی کمتری داشته و میزان آلودگی آنها درحد olig saprob یا Bmeso saprob میباشد.

نتایج همچنین نشانگر آنست که تمام املاح و عناصر محلول در آب این رودخانه در حد مطلوبی قرار دارد ولی ترکیبات آهن و سختی آب این رودخانه در ایستگاههای انتهائی نزدیک به دریاچة ارومیه بالاتر از حد استاندارد EPA برای آبهای شرب میباشد. اگرچه این افزایش مشکلی را برای پرورش ماهی ایجاد نمی‌کند.

بنظر میرسد مهمترین عامل آلودگی رودخانة زرینه‌رود, وجود فاضلابهای خانگی شهرهای موجود در مسیر رودخانه میباشد که باعث ورود بیش از حد مواد آلی به رودخانه می‌گردند.

پدیده خودپالائی اگرچه با شدت مطلوب در این رودخانه وجود دارد, ولی تعدد مراکز ورود فاضلاب, میزان آلودگی را بیش از توان خودپالائی رودخانه می‌کند.

نویسنده:رضا احمدی
تعداد بازدید:2809
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co