طرح ها و پروژه ها
ارزیابی سیست‌های دکپسوله غیرقابل هچ آرتمیا اورمیانا و بررسی تغییرات کیفی آن در طول یکسال
توضیحات:برای استفاده از سیست های آرتمیا با درصد هچ کم و غیر قابل تفریخ در مراکز تکثیر و پرورش آبزیان آنها را به صورت پوسته زدایی شده مورد استفاده قرار می دهند .
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

عنوان:‌

ارزیابی سیست‌های دکپسوله غیرقابل هچ آرتمیا اورمیانا و بررسی تغییرات کیفی آن در طول یکسال

مجری:

لطیف اسماعیلی

شماره ثبت

462/87

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

عنوان پروژه/ طرح ‌:ارزیابی سیست‌های دکپسوله غیرقابل هچ آرتمیا اورمیانا و بررسی تغییرات کیفی آن در طول یکسال

شماره مصوب:26038 ـ 0000 ـ 03 ـ 200000 ـ 019 ـ 2

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:لطیف اسماعیلی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): ـ

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:لطیف اسماعیلی

نام و نام خانوادگی همکاران:عباسعلی مطلبی ـ احمد غرقی ـ رضا احمدی ـ نعمت پیکران ـ محمد رعناقد ـ رضاقلی حسین‌پور ـ ملاحت احمدی

محل اجرا:استان آذربایجان غربی

تاریخ شروع:1/2/1383

مدت اجرا:2 سال و 5 ماه

ناشر: موسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 15 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال1387

چکیده

برای استفاده از سیست های آرتمیا با درصد هچ کم و غیر قابل تفریخ در مراکز تکثیر و پرورش آبزیان آنها را به صورت پوسته زدایی شده مورد استفاده قرار می دهند . پروژه حاضر جهت اطلاع مصرف کنندگان این محصول از تغییرات ارزش غذایی آنها بخصوص اسیدهای چرب بر اثر نگهداری ، به اجرا در آمد .در این پروژه سیست های آرتمیا اورمیانای با درصد هچ کم را با استفاده از ماده شیمیایی تیوسولفات سدیم و سایر مواد لازم بصورت پوسته زدایی درآمده و بوسیله اطاق خشک کن و دستگاه خشک کن F.B.D خشک گردیدو از دستگاههای بسته بندی جهت تهیه تیمارها استفاده شد.سیستهای دکپسوله در سه تیمار ( 3 نوع بسته بندی شامل: قوطی فلزی با واکیوم,قوطی فلزی بدون واکیوم و دبه پلاستیکی )در مدت زمانهای نگهداری قبل از خشک کردن ، بعد از خشک کردن ، 3 ماه ،6 ماه ، 12 ماه پس از تولید مورد ارزیابی کیفی غذایی شامل اسیدهای چرب ، چربی ، پروتئین ، آلودگی های باکتریایی ، قارچی و وجود سم آفلاتوکسین قرار گرفت . نتایج حاصل از بررسیهای آماری بروش آنالیز واریانس یکطرفه حاکی از معنی دار بودن تغییرات نتایج آزمایشات در مورد نیمی از اسیدهای چرب بخصوص DHA و EPA است .درصد چربی در اثر مرور زمان افزایش می یابد وکاهش مقدار پروتئین در طول مدت نگهداری یکساله حدود 15-12 درصد میباشد . در طول مدت نگهداری ،در بعضی از نمونه ها دو نوع باکتری و دو نوع قارچ مشاهده شدکه مقادیرآلودگی به آنها درحد بیماری زا نمی باشد. نتایج نشان میدهد که سیستهای دکپسوله آرتمیا اورمیانا در هر سه نوع بسته بندی در مدت نگهداری تا شش ماه کیفیت خود را بهتر حفظ می‌کند.

نویسنده:لطیف اسماعیلی
تعداد بازدید:2983
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co