طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه:‌ ایجاد بانک اطلاعاتی ماکرو جلبک ها و علف های دریایی کشور- فاز نخست: مطالعات اجرا شده در سطح ملی
توضیحات:شماره مصوب: 950788-95029-9501-039-12-77-1248 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان محل اجرا: سواحل دریای خزر- دریای عمان و خلیج فارس نام هماهنگ کننده/مجری: بایرام محمد قرنجیک سال شروع: 95/4/1سال خاتمه: 96/7/1
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

نظر به اهمیت فراوان جلبک ها و علف های دریایی و غنی بودن ذخایر طبیعی این گیاهان در سواحل دریایی کشور به خصوص آبهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان، در اختیار داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع مبتنی بر اصول علمی، نقشی موثر در اتخاذ تصمیم های منطقی توسط مدیران و مسئولان ذیربط ملی مشتمل بر متولیان حفاظت از زیستگاههای حساس ساحلی و دریایی کشور، صاحبان صنایع غذایی و دارویی، تصمیم گیران حوزه آموزش و پژوهش کشور وغیرهایفا خواهد نمود.هدف اصلی این پروژه، گرد آوری و طبقه بندی نتایج پژوهش های انجام شده در سطح ملی در زمینه جلبک ها و علف های دریایی کشور از گذشته تا کنون و ایجاد بانک ذخایر ژنتیکی ماکروجلبک های دریایی ایران به منظور امکان پذیر شدن برنامه ریزی مناسب تر مسئولان ملی ذیربط در سطوح مختلف می باشد. گردآوری اطلاعات مرتبط در سطح کشور از طریق جستجو در اینترنت ، مراجعه به کتابخانه های دانشگاهها، ارگانها و سازمانهای کشور و همچنین در مواردی تماس مستقیم با مجریان و نویسندگان مرتبط با موضوع فوق از اواسط سال 95 تا اواسط سال 96 به مدت یک سال صورت گرفت.

نتایج:

اطلاعات بدست آمده در این تحقیق، شامل چک لیست گونه‌های ماکروجلبکهای دریایی کشور، مقالات چاپشده در مجلات و همایش‌ها، طرح‌ها و پروژه های تحقیقاتی بصورت خاص، مشترک، مسقل و ملی، تدوین کتب و ترجمه و قراردادهای تجاری و غیره بوده است. در نهایت چک لیستبدست آمدهاز ماکرو جلبکهای دریایی موجود در کشور 309 گونه جلبک بوده که از اینتعداد 78 گونه در 15 خانوادهمربوط به جلبکهای سبز، 70 گونه در 7 خانواده مربوط به جلبکهای قهوه‌ای و 161 گونه با 30 خانواده مربوط به جلبکهای قرمز می‌باشد. از بین جلبکهای قهوه‌ای، جنس سارگاسوم (Sargassum) با 25 گونه و از جلبکهای قرمز، خانواده رودوملاسه (Rhodomelaceae) با 36 گونه بترتیب غنی‌ترین جنس و خانواده در بین جلبکهای دریایی کشور بودند.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

از آنجاییکه اطلاعات حاصل، بعنوان یک منبع غنی از کلیه فعالیتهای صورت گرفته برروی ماکروجلبکهای دریایی در کشور محسوب می‌گردد، لذمی‌توان با ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی منسجم و مفید در موسسه تحقیقات علاوم شیلاتی کشور، نیاز کلیه افراد و سازمانها در بخش‌های خصوصی و دولتی که درصدد انجام فعالیتهایی برروی ماکروجلبکهایکشورمی باشند را تحت پوشش قرار داد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

توصیه های فوق الذکر شمول کلیه اکوسیستم های دریایی کشور (بویژه آبهای ایرانی خلیج فارس و دریای عمان)می باشند.

تعداد بازدید:340
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co