طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/پروژه: بررسی زیر ساخت های مورد نیاز جهت اصلاح نژاد ماهی قزل آلا در یاسوج
توضیحات:شماره مصوب: 92112-12-12-2 واحد اجرا: بخش تکثیر و پرورش محل اجرا: مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج نام هماهنگ‌کننده/مجری مسئول/مجری: کامیار غرا سل شروع: 1392 سال خاتمه: 1395
متن:

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق:

توسعه روشهای اصلاح نژاد قزل آلا در کشور علاوه بر ایجاد و گسترش فضاهای تحقیقاتی و توسعه علمی در این زمینه تخصصی باعث خودکفائی کشور، حفظ منابع ارزی، کاهش هزینه تولید، کاهش خطر انتقال بیماریها و در نهایت پایداری تولید در کشور خواهد شد. دستیابی به چنین اهداف ارزشمندی نیاز به سرمایه گذاری بلند مدت و تدوین استراتژی مشخص و هدفمند در این زمینه است. اهمیت این موضوع سبب گردیده تا یک مرکز تخصصی با ماموریت اصلاح نژاد ماهیان سردآبی در کشور در یاسوج ایجاد گردیده و به دنبال آن برنامه ملی اصلاح نژاد قزل آلای رنگین کمان توسط موسسه تحقیقات شیلات ایران تهیه و تدوین گردد. این طرح در راستای این ماموریت و بر اساس برنامه ملی اصلاح نژاد قزل آلای رنگین اجرا خواهد شد و نتایج حاصل از آن در ادامه مراحل بعدی اصلاح نژاد به کار گرفته خواهد شد.

نتایج:

به منظور اهداف اقتصاد مقاومتی و اینکه در چرخه تولید از ابتدا تا انتها در کشور و بدون نیاز به سایر کشورها این مهم صورت پذیرد، لذا اصلاح نژاد و تولید محصول با کیفیت دراین طرح مورد توجه قرار گرفت و در نهایت زیر ساختهای مورد نیاز مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی (شهید مطهری یاسوج)طراحی گردید.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

-تعیین زیر ساختهای مورد نیاز جهت اصلاح نژاد ماهیان قزل الا به روش بهگزینی

-بررسی و بدست آوردن ارتباط منطقی و ترسیم دیاگرام فی ما بین زیر ساخت های مربوطه

-ترسیم جانمایی فضا ها و زیر ساخت های مورد نیاز

تعداد بازدید:298
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co