طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: مروری بر ساپرولگنیازیس در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی با تاکید بر تحقیقات ملی و بین المللی انجام شده در خصوص روشهای پیشگیری، کنترل و درمان
توضیحات:شماره مصوب: 92147-12-76-2 واحد اجرا: بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: مریم قیاسی سال شروع: 92/5/1 سال خاتمه: 94/4/1
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

بیماریهای قارچی بخصوص آلودگی به ساپرولگنیا یکی از عوامل ایجاد خسارت اقتصادی به صنعت آبزی پروری ماهیان سردآبی است، بطوریکه به ازا هر ده عدد تخم، یک تخم در اثر آلودگی به قارچ از بین می­رود. این بیماری نه تنها در ماهیان سردآبی پرورشی که در ماهیان سردآبی وحشی نیز سبب تلفات شده و بررسیها نشان دادهتا 22% موجب تلفات در این گروه از ماهیان میشود.در ایران اگرچه آمار رسمی در خصوص شدت و شیوع آلودگی قارچی در ماهیان سردآبی در دست نیست ولی عارضه قارچ زدگی تخم در مرحله تکثیر یکی از موانع اصلی در مسیر تولید ماهیان سردآبی است. شواهد سالیان اخیر نشان داده که حدود نیمی از تخمهای تولیدی مراکز تکثیر که متجاوز از 60 مرکز در 14 استان کشور است بدلیل قارچ زدگی از چرخه تولید حذف میشوند. تاسال 2002 در کشورهای اروپایی و آمریکا جهت کنترل این پاتوژن در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان از مالاشیت گرین استفاده می­گردید. لیکن به دلیل دارا بودن اثرات سرطانزایی و سمی مصرف آن منع گردید. با توجه به خسارات اقتصادی این بیماری در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبیدر دنیا، مطالعات فراوانی در خصوص شناسایی، عوامل حدت، بیماریزایی و کنترل و پیشگیری در دنیا صورت گرفته است. در این بررسی تلاش شده تا اطلاعات مربوط به فیزیولوژی ، روشهای شناسایی، عوامل مستعد کننده بروز، قدرت بیماریزایی و روشهای کنترل و پیشگیری بیماری ناشی از این عوامل قارچی براساس مطالعات صورت گرفته در ایران و سایر کشورها ارائه گردد.

نتایج:

در این بررسی مشخص گردید که عوامل مختلفی در بروز بیماری ساپرولگنیازیس شامل خصوصیات قارچ، شرایط فیزیولوژیک و ایمنی ماهی، فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب، کیفیت اسپرم ، تخمک و سلول تخم، قابلیت سرکوب ایمنی میزبان توسط قارچ و نیز انواع عوامل استرس زا دخالت داشته و شانس بروز عفونت و بروز خسارات اقتصادی را افزایش میدهد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

باتوجه به عوارض ناشی از مصرف مالاشیت گرین بخاطر بازماندگی در گوشت و مشکلات بهداشتی، مصرف این ماده کاملا باید ممنوع گردد. لیکن استفاده از سایر عوامل شیمیایی مانند ازن، ترکیبات نانونقره، پراستیک اسید، برونوپول و نیز محرکین ایمنی(پر، پرو و سینبیوتیکها و گیاهان دارویی) و نیز استفاده ترکیبی از این عوامل کمک فراوانی به کنترل عفونت مینماید

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی: در کلیه مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در کل کشور

تعداد بازدید:306
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co