طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه: بررسی و تحلیل نوع و روش مناسب تغذیه ای در معرفی انواع قفس های پرورش ماهی در منطقه جنوبی دریای خزر
توضیحات:شماره مصوب: 92007-9256-12-32-14 واحد اجرا: بخش آبزی پروری محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مجری مسئول: محمود محسنی سال شروع: 92/10/1 سال خاتمه: 95/1/31
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

پرورش ماهی در قفس یکی از روش‎های نوین پرورش آبزیان در جهان است که در بسیاری از نقاط دنیا بطور گسترده در حال اجرا میباشد. برغم وجود منابع آبی بزرگ در شمال و جنوب کشور و آبهای داخلی،بهره برداری از این منابع سهم ناچیزی را در تولید آبزیان خصوصا پرورش در قفس در کشور به خود اختصاص می‎دهند. با توجه به تاکیدات وزیر جهاد کشاورزی و ابلاغ سیاست‎های دو ساله سازمان شیلات ایران در زمینه پرورش ماهی در قفس در آبهای ساحلی شمال و جنوب کشور، رویکرد جدیدی در خصوص توسعه صنعت آبزی‎پروری ماهیان در کشور بوجود آمده است. مطالعات انجام شده در زمینه پرورش ماهیان در قفس‎های دریایی (پرورش متراکم، نیمه متراکم و گسترده) طی سالهای اخیر نشان‎دهنده موفقیت‎آمیز بودن این صنعت درآمد‎زا در کشور با رعایت نکات ایمنی و زیست‎محیطی می‎باشد.

نیازمندهای غذایی با توجه به نوع گونه پرورشی، تغییرات شرایط محیط زیستی و ... متغییر بوده که آگاهی از آن جهت دستیابی به حداکثر روند رشد و ارتقای سیستم ایمنی ماهیان لازم و ضروری می‏باشد.

نتایج:

ماهیان موجود در قفس بایستی با پلت‏های شناور که توانایی ایستادن در ستون آب را دارند غذادهی شوند. پلت‏های شناور امکان این را بوجود میآورند که ماهیان زمان و فرصت کافی برای پیدا کردن غذا داشته باشند، اما پلت‏های فرورونده بسرعت از قفس گذشته و برای ماهیان غیرقابل دسترس میشوند.

با توجه شرایط دریای خزر بهتر است از غذای اکسترود مجهز به هایژنایزر (آرام پز) که بخشی از آن در سطح آب مانده و بخشی از آن به آرامی در ستون آب به سمت پایین با حالت غوطه وری حرکت نموده (آرام ته نشین شونده) تا به مصرف ماهی برسد، استفاده نمود. مقدار، تعداد و زمان غذادهی فاکتورهای مهمی برای ارزیابی فعالیت تغذیه‏ای می‏باشد. بطورکلی، ماهیان بین 2 تا 3 درصد وزن بدن از غذای خشک تغذیه شوند. مصرف غذا همچنین با توجه به کیفیت غذا و فاکتورهای فیزیولوژیکی ماهی مانند سن، اندازه، مرحله زندگی و سطح استرس بایستی متغییر باشد. غذادهی مناسب ماهی می تواند اثرات زیست محیطی را کاهش دهد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

1-رعایت استفاده از ذرات غذایی با کیفیت و اندازه مناسب با توجه به گونه پرورشی

2-بهبودفرمولاسیون غذاواستراتژیغذادهیبه منظور کاهش اثراتنامطلوبزیستمحیطیبرکیفیتمنبعآبیپذیرنده

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

مناطق پرورش ماهی در قفس در آبهای ساحلی شمال و جنوب کشور، مطابق مجوزهای صادر شده از سوی سازمان شیلات ایران

تعداد بازدید:328
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co