طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/پروژه:ویژگی‌‌های اکولوژیایی و کیفیت آب دریاچه‌ی سد درودزن
توضیحات:نام مجری: مهرداد زمانپور
متن:

1-چکیده طرح (بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، اهداف):

دریاچه‌ی مصنوعی سد درودزن از منابع اصلی آب آشامیدنی شهر شیراز است. این سد حدود 30 تا 40 درصد از آب آشامیدنی شهر شیراز و نیز بخش عمده‌ی آب آشامیدنی مرودشت و کشاورزی و صنایع پایین دست را تامین می‌کند. در این طرح عوامل فیزیوگرافی، فیزیکی و شیمیایی مهم آب، و عوامل زیستی دریاچه به‌صورت ماهانه نمونه‌برداری و سنجیده شده است.برای گرفتن انواع ماهیان از تورهای با دهانه‌ی 37 م‌م.، 57 م‌م. و 120 م‌م. استفاده شد. در آزمایشگاه شناسایی گونه، شمار نمونه‌های هر گونه در هر ایستگاه، و زیست‌سنجی ماهی‌ها (بیش‌ترین طول استاندارد، طول چنگالی، و بیش‌ترین طول کل‌ و وزن) انجام شد.میانگین سالانه‌ی دمای آب در بخش دریاچه‌یی˚C 0/17، میانه‌یی˚C 3/16 و رودخانه‌‌یی˚C 9/16 بود.میانگین سالانه‌ی پی‌اچ در پاییز9/7 ، زمستان 2/8 ، بهار 2/8 ، و تابستان 4/8، و تفاوتمیان پاییز با بهار و تابستانمعناداربود. میانگین سالانه‌ی غلظت اکسیژن محلول در بخش دریاچه‌ییmg/L 1/7،میانه‌ییmg/L 9/7، و رودخانه‌ییmg/L 7/7بود. اجزای زنده‌ی اکوسیستم شامل گونه‌های ماهی‌ها، راسته‌ها و خانواده‌هایبی‌مهرگان کف‌زی،پلانکتون‌های جانوری،‌ و پلانکتون‌های گیاهی شناسایی شد. ماهی‌ها شاملشاه‌کولی جنوبیAlburnus mossulensis، سیاهماهی فلسدرشتCapoeta aculeate، سیاه‌ماهی فلس‌ریزCapoeta damascina، حِمریCarasobarbus luteus، کاراسCarassius gibelio، کپور معمولیCyprinus carpio، و کپور نقره‌ییHypophthalmichthys molitrix بود. بخش‌های اصلی دریاچه ترکیب‌های کاملا متفاوتی از تجمع ماهی‌ها را نشان داد.

2-توجیه اقتصادی و اجتماعی طرح/پروژه:

با توجه به روند رو‌به‌رشد اندازه‌ی جمعیت و مصرف روز افزون جامعه‌ی شهری پیش‌بینی ‌شده است که نیاز شیراز به آب آشامیدنی از این سد در آینده‌ی نزدیک به 60 درصد برسد. از این رو هر تغییری در کیفیت آب این دریاچه تاثیری حیاتی بر سلامتی بیش از یک میلیون نفر از مردم استان دارد.

3-عنوان یافته تحقیقاتی حاصله:

یافته‌های این پژوهش نشانه‌های آغاز پرخوراکی شدن (یوتروف شدن) در دریاچه بر اثر افزایش موارد مغذی محلول در آب را نشان می‌دهد.

فراگیر بودن سخت‌پوست انگل بیرونیلرنه‌آ در ماهیان دریاچه از دیگر یافته‌های این پژوهش است.

4-نتایج، مزایا و اثر بخشی یافته:

با آگاهی از تاثیر عوامل زیستی بر کیفیت آب می‌توان به سوی مدیریت درست این عوامل حرکت کرد، و در کنار کاهش خطرهای مصرف آب آشامیدنی ناسالم، هزینه‌های تصفیه و جداسازی آلاینده‌ها را نیز کاهش داد. اطلاعات به‌دست‌آمده به یافتن راه‌کارهایی برای بهره‌برداری‌های درست و کاهش آثار تخریبی در اکوسیستم‌ دریاچه کمک خواهد کرد.

5-شیوه/شیوه‌های پیشنهادی برای انتقال یافته تحقیقاتی حاصله:

تعداد بازدید:1636
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co