طرح ها و پروژه ها
بررسی وضعیت شناورهای سنتی استانهای بوشهر و هرمزگان و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی
توضیحات:بهره‌برداری بهینه از ذخایر آبزیان موجود در خلیج فارس و دریای عمان جهت تامین بخشی از منابع پروتئینی دریایی کشور مستلزم بکارگیری روشهای مختلف و متنوع صید توسط شناوران گوناگون می‌باشد.
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات میگوی کشور

117-0710337000-79

مهران یاسمی

با همکاری:

فریدون عوفی ـ نصیر نیامیمندی

1380-1379

بررسی وضعیت شناورهای سنتی استانهای بوشهر و هرمزگان و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی

استان بوشهر ـ بوشهر

مرکز تحقیقات میگوی کشور

بخش مدیریت ذخایر

پاییز 1383

چکیده

بهره‌برداری بهینه از ذخایر آبزیان موجود در خلیج فارس و دریای عمان جهت تامین بخشی از منابع پروتئینی دریایی کشور مستلزم بکارگیری روشهای مختلف و متنوع صید توسط شناوران گوناگون می‌باشد. از آنجائیکه اطلاعات جامعی از شناگرهای صیادی و تجهیزات آنها در جنوب کشور وجود نداشت این مطالعه با هدف کسب آمار دقیق از وضعیت فعلی شناورهای سنتی و بررسی تجهیزات صیادی،‌ناوبری، ایمنی و فنی در محدوده آبهای منطقه بندر دیلم تا شرق بندر جاسک در دو استان بوشهر و هرمزگان انجام پذیرفت.

با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که 33 نوع شناور سنتی و پیشرفته در منطقه مشغول به فعالیت می‌باشد بطوریکه در استان بوشهر تعداد لنج و قایق صیادی در حال صید بوده که از این تعداد 87 درصد دارای تجهیزات ایمنی GPS ، 90 درصد دارای بی‌سیم و 20 درصد دارای نقشه‌های دریایی هستند. این در حالی است که در استان هرمزگان سنج و قایق صیادی وجود دارد که تقریباً همگی شناورهای بزرگ داری تجهیزات ایمنی، 85 درصد دارای GPS ، 95 درصد دارای بی‌سیم و 20 درصد دارای نقشه های دریایی می‌باشند. این مطالعه مشخص ساخت جهت بهبود کمی و کیفی صید و ناوگان صیادی، استفاده از امکانات جدید و بهره‌گیری از وسایل و تجهیزاتی نظیر بر این تانک و مخازن نگهداری صید کاملاً ضروری بنظر می‌رسد.

نام منطقه

ردیف

نام اسکله

آمار لنجها در سه ماهه

آمار قایقها در سه ماهه

آمار صیادان در سه ماهه

دیلم

1

دیلم

60

61

61

60

92

96

97

93

2

امام حسن

0

0

0

0

69

65

67

68

مجموع منطقــه

60

61

61

60

161

161

164

161

0

6070

6082

6189

نویسنده:مهران یاسمی
تعداد بازدید:2130
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co