طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه/ طرح: بررسی چرخه‌های زایشی و نرخ زادآوری در جمعیت‌های محلی دوجورپای جنس گاماروس (بندپایان: سخت‌پوستان)
توضیحات:شماره مصوب: 88096-12-50-4 واحد اجرا: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس محل اجرا: منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی ارژن نام مجری مسئول: مهرداد زمان‌پور سال شروع: 1388 سال خاتمه: 1390
متن:

اهمیت و ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

مساله‌ی تهیه‌ی غذا برای آب‌زیان از مهم‌ترین مشکلات صنعت شیلات است. بنابر این لازم است قدم‌هایی برداشته شود تا ضمن یافتن روش‌هایی برایتغذیه‌ی آب‌زیان از یک منبع کامل و مفید، صرفه‌ی اقتصادی نیز در نظر گرفته شود. یکی از روش‌های متداول در جهان استفاده از موجودات زنده است، که ارزش غذایی بالایی دارند و تمامی مواد مورد نیاز ماهی از پروتیین‌ها و آمینواسیدهای ضروری گرفته تا مواد معدنی، ویتامین‌های مفید و رنگ‌دانه‌ها را در خود دارند. یکی از این موجوداتگاماروس(Amphipoda)است که در آب‌های طبیعی زندگی می‌کند، و به‌طور وسیعی در نواحی مختلف جغرافیایی ایران پراکنده است، از این روتصور می‌شود که تکثیر و پرورش آن موفقیت‌آمیز باشد.لازم است راه‌هایی برایآگاهی از حداکثر میزان تولید دراین جانوران یافت شود کهتاصرفه‌ی لازم برای سرمایه‌گذاری در جهت پرورش آن به عنوان غذای زنده‌ی ماهیآگاهی حاصل شود. آگاهی دقیق ازنرختولید مثل که به معنای مقداربازدهی و سود‌آوری در حوضچه‌های پرورش گاماروساستمی‌تواند مدیران و تصمیم‌گیرندگان اجرایی شیلات را در جهت توسعه‌ی پرورش این آب‌زی با ارزش بهتر یاری کند تا با اطمینان بیش‌تری در این راه مهم گام بردارند.

نتایج:

ایستگاه 2 دمای آب، اکسیژن محلول، و غلظت یون‌های محلول بیش‌تری داشت.شمار جمعیت‌ها در اواخر زمستان بیش‌ترین و در پایان تابستان کم‌ترین بود. این جمعیت‌ها کاهش مشخصی را در شمار تخم‌های ساخته شده در پاییز نشان دادند، و شمار ماده‌های بی‌تخم در پاییز و زمستان، و شمار ماده‌های تخم‌دار در بهار و تابستان و​​بیش‌تر بود. هر دو گروه ماده‌ها و نرها شمار بیش‌تری در ایستگاه 1 داشتند، اما نسبت جنسیتی وزنی در هر دو زیرجمعیت به نفع نرها بود. وزن نمونه‌های هر دو جنس در ماه‌های بهار و تابستان افزایش یافت، و نرهای ایستگاه 1 وزن بیش‌تری از ایستگاه 2 داشتند.ماده‌های زیرجمعیت 1 تخم‌هایی با میانگین حجم دو برابر ساخته اند،در حالی که شمار تخم‌ها در این زیرجمعیت کم‌تر بود. هر دو جمعیت در ماه‌های پایانی زمستان و آغازین بهار نمایه‌ی باروری بالاتری داشتند، و این نمایه در مجموع در زیرجمعیت ایستگاه 2 بالاتر بود. هر دو زیرجمعیتG. pseudosyriacus مانند بسیاری از دیگر گونه‌های گاماروس آب شیرین در همه‌ی ماه‌های سال زادآوری داشتند.

توصیه‌های فنی و ترویجی به بخش اجرا:

طرح تغییرات فصلی شمار جمعیت نشان می‌دهد که استراتژی این جمعیت‌ها افزایش شمار در زمستان و افزایش وزن در تابستان است. به نظر می‌رسد که هر دو زیرجمعیت شرایط را در ماه‌های پایان زمستان تا آغاز بهار مناسب‌تر ارزیابی می‌کنند،‌ و از آن روی در این دوره‌ی زمانی سرمایه‌گذاری بیش‌تری برای ساخت شمار بیش‌تری از فرزندان انجام می‌دهند. بنابراینهر گونه برنامه‌ریزی برای پرورش باید با توجه به این زمان‌بندی انجام گیرد.

ویژگی‌های مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

این مناطق باید دارای آب‌‌های جاری با کیفیت خوب، دمای پایین و اکسیژن بالا باشد.

تعداد بازدید:1536
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co