طرح ها و پروژه ها
بررسی وضعیت ذخائر ماهیان تزئینی در حال بهره برداری
توضیحات:این گزارش حاصل انجام پژوهشی است که در آبهای جزیره لارک به منظور پی‌بردن به تنوع گونه‌ها و میزان اجمالی ماهیان زینتی انجام شده است. این جزیره به عنوان نمونه‌ای از جزایر ایرانی خلیج‌فارس (که آبهای اطراف آنها دارای صخره‌های مرجانی و زیستگاه ماهیان زینتی می‌باشد ) و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند ، انتخاب شده‌است.
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

02-0710343000-80

هدایت اسدی

با همکاری:

سیامک بهزادی، عبدالمهدی ایران، شهرام صیدمرادی

عبدالرضا میرزائی، رضا دهقانی

1382-1380

بررسی وضعیت ذخائر ماهیان تزئینی در حال بهره برداری

استان هرمزگان ـ بندرعباس

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

گروه اکولوژی دریا

تابستان 1383

-‌ چکیده

این گزارش حاصل انجام پژوهشی است که در آبهای جزیره لارک به منظور پی‌بردن به تنوع گونه‌ها و میزان اجمالی ماهیان زینتی انجام شده است. این جزیره به عنوان نمونه‌ای از جزایر ایرانی خلیج‌فارس (که آبهای اطراف آنها دارای صخره‌های مرجانی و زیستگاه ماهیان زینتی می‌باشد ) و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند ، انتخاب شده‌است.

اجرای این تحقیق به روش صید آزمایشی با قلاب و گرگور ( قفس ) و نیز فیلمبرداری از ماهیان تزیینی در زیر آب صورت گرفته است. در این پژوهش 43 گونه ماهی زینتی شناسایی شده و از این تعداد 20 گونه از طریق صید آزمایشی بدست آمده که عملیات زیست سنجی روی آنها انجام شده است. بقیه گونه‌ها فقط در فیلمبرداری مشاهده شده‌اند.

نتایج نشان داد که گونه‌هایAbudefduf vaigiensis (ماهی ملوان)، خدمتکارماهی دم پرستویی(Neopomacentrus cyanomos) ،Chromis xanthoptrygia،Chaetodon nigropunctatus، زمردماهی دم‌هلالی (Thalassoma lunare ) و انواع طوطی ماهی از لحاظ فراوانی در حد خیلی زیاد و سـایـر گـونـه‌هـای مـشـاهده شده به مقدار کم یا اندک وجود داشته‌اند. کمیاب‌تـریـن ماهی‌ها در ایـن پـژوهـش (مــاهــی دلــقــک)Amphiprion clarkii،Archamia fucata،Caesiolunaris و گونهdutoitiPesudochromis شناخته شده‌اند.

در میان نمونه‌های بدست آمده از طریق صید آزمایشی (816 نمونه)، نمونه‌های ماهی ملوان (322 نمونه) با تعداد سایر نمونه‌ها اختلاف فاحشی داشته‌ است. طبق بررسی انجام شده روی این ماهی، دوره تخمریزی آن از اسفند تا اردیبهشت و دوره تخمریزی ماهی سمن آجری(E. hemistiktus) از فروردین تا اردیبهشت تعیین گردید.

بیشترین میزان هم آوری به ترتیب مربوط به هامور ماهی زیتونی(E. stoliczkae)، طوطی ماهی ایرانی(S. persicus)‌ و گوازیم نقره‌ای خال قهوه‌ای(Scolopsis ghanam) بود. اندازه طول نیمی از جمعیت بالغ (LM50) ماهی ماده ملوان 132 میلی‌متر (طول کل) بدست آمد.

نویسنده:هدایت اسدی
تعداد بازدید:2273
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co