طرح ها و پروژه ها
بررسی امکان انتقال ماهیان خاویاری نارس صید شده به محلهای پرورشی
توضیحات:صید دریایی ماهیان خاویاری با صید ماهیان نارس همراه می باشد. صید ماهیان نارس ، صید غیر منطقی ، غیر مسئولانه و غیر اقتصادی است .
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

09-0710349000-79

مهدی مقیم

با همکاری:

داود کر ـ حسینعلی خوشباور رستمی ـ محمود اسدالهی ـ یزدان مرادی

مصطفی عقیلی نژاد ـ ناصر مومنی ـ رضا شاهی فر

1380-1379

بررسی امکان انتقال ماهیان خاویاری نارس
صید شده به محلهای پرورشی

استان مازندران ـ استان گلستان

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

بخش مدیریت ذخایر

پاییز 1383

چکیده

صید دریایی ماهیان خاویاری با صید ماهیان نارس همراه می باشد. صید ماهیان نارس ، صید غیر منطقی ، غیر مسئولانه و غیر اقتصادی است . بمنظور بهینه سازی صید ماهیان خاویاری و حذف کشتار ماهیان نارس با تغییر روشهای خارج کردن ماهی از دام و انتقال آن به صیدگاه این تحقیق در سواحل استانهای مازندران و گلستان در فصول صید سالهای 1379 و 1380 انجام گرفت . برای سالم و زنده خارج کردن ماهیان خاویاری صید شده از دامها دو روش خارج سازی ماهی پس از بیهوشی با شوک الکتریکی و بدون بیهوشی و برای انتقال ماهیان صید شده از محل استقرار دام به صیدگاه روشهای حمل و انتقال ماهی بوسیله قایق یدک ، قفس و قایق بازدید (قایق صید ) آزمایش شد. در مدت بررسی، تعداد 19545 رشته دام ماهیان خاویاری بازدید و 123 عدد انواع ماهیان خاویاری سالم و زنده به صیدگاه منتقل شدند . نتایج نشان داد که خارج نمودن ماهیان صید شده از دام بدون وارد کردن ضربه به سر ماهی و انتقال زنده ماهیان صید شده از محل صید به صیدگاه بوسیله قایق بازدید ( قایق صید ) امکان پذیر است و بیهوشی ماهیان نیز ضروری نمی باشد.


شیلات ایران با استفاده از نتایج این پروژه و تغییر روش خارج کردن ماهی از دام و انتقال زنده آن به صیدگاه سالانه از کشتار چند هزارماهی ماده نارس جلوگیری می کند که توان بالقوه تولید چند هزار کیلوگرم خاویار را دارند ، تا در سالهای آتی از آن بهره برداری نماید.

نویسنده:مهدی مقیم
تعداد بازدید:2346
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co