طرح ها و پروژه ها
تعیین روشهای بهینه سازی فرآوری سیست آرتمیای دریاچه ارومیه
توضیحات:وزارت‌ جهاد کشاورزی‌ سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غربی آسیا
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غربی آسیا

02 – 0710357000 - 80

لطیف اسماعیلی

با همکاری‌:

امیر شعاع حسنی ـ بیژن مصطفی زاده

رضا مهران نژاد ـ رضاقلی حسین پور

1382- 1380

تعیین روشهای بهینه سازی فرآوری

سیست آرتمیای دریاچه ارومیه

ارومیه

مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غربی آسیا

شماره ثبت

476/84

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غربی آسیا

عنوان پروژه/ طرح ‌:تعیین روشهای بهینه سازی فرآوری سیست آرتمیای دریاچه ارومیه

شماره مصوب:02 ـ 0710357000 ـ 80

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:لطف اسماعیلی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:لطیف اسماعیلی

نام و نام خانوادگی همکاران:امیر شعاع حسنی ، بیژن مصطفی زاده ، رضا مهران نژاد ، رضاقلی حسین پور

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):احمد غرقی

محل اجرا:مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غربی آسیا ارومیه

تاریخ شروع:1380

مدت اجرا:2 سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

نویسنده:لطیف اسماعیلی
تعداد بازدید:2391
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co