طرح ها و پروژه ها
کشت و پرورش جلبک و بررسی جنبه های اقتصادی آن با تأکید برجلبکهای سبز و سبزـ آبی
توضیحات:بطور کلی جداسازی ، خالص سازی و کشت نیمه انبوه و انبوه جلبکها از سال 1380 در مرکز ماهیان استخوانی دریای خزر آغاز گردید و طی این بررسیها 39 گونه از جلبکها بصورت ذخیره خالص نگهداری گردیدند. پاره ای از ارزشهای اقتصادی این جلبکها از جمله تغذیه آبزیان ، استخراج پروتئین ، چربی و توکسین و بررسی خاصیت آنتی بیوتیک مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت .
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـپژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

10ـ 0710140000 - 80

مریم فلاحی کپورچالی

با همکاری‌:

حسین پیری ـ رضا رمضانی ـ سهیل محمدی ـ سید محمد صلواتیان

1380 ـ 1378

کشت و پرورش جلبک و بررسی

جنبه های اقتصادی آن با تأکید

برجلبکهای سبز و سبزـ آبی

گیلان ـ بندر انزلی

پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

شماره ثبت

469/84

چکیده

بطور کلی جداسازی ، خالص سازی و کشت نیمه انبوه و انبوه جلبکها از سال 1380 در مرکز ماهیان استخوانی دریای خزر آغاز گردید و طی این بررسیها 39 گونه از جلبکها بصورت ذخیره خالص نگهداری گردیدند. پاره ای از ارزشهای اقتصادی این جلبکها از جمله تغذیه آبزیان ، استخراج پروتئین ، چربی و توکسین و بررسی خاصیت آنتی بیوتیک مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت . یافته ها نشان دادند که جلبک
sp.Rhodomonasبعلت داشتن اسیدهای چرب غیر اشباع امگاتری(ω3 ) برای دافنی ماگنا بیشترین رشد و بقاء را ایجاد می نماید.گونهCyclotella sp. نیز در مقایسه با سایر جلبکهای مورد آزمایش جهت تغذیه بچه ماهیان کپور نقره ای مناسب تر بوده و بیشترین نرخ تغذیه را برخوردار بوده است . میزان سم در اکثر جلبکهای سبزـ آبی تالاب انزلی اندک بوده و جلبکهایAnabaena spp1،Anabaena flos-aquae خاصیت ضـد باکتری، ‌Anabaena bergii ،Nostoc caraneum وOscillatoria affricanum خاصیت ضـد قارچ و گونـه های Anabaena variabilis ،Anabaena spp2 وAphanizomenon flos-aquae هم خاصیت ضد باکتری و هم ضد قارچ داشتند. میزان پروتئین در جلبکهای سبز و سبز ـ آبی بترتیب درمحدوده 8± 51 و10± 60 درصد وزن خشک بوده و مقدار چربی در جلبکهای سبزChlorella vulgaris وScenedesmus obliquusبترتیب با 4/0± 12و3/0± 8درصد وزن خشک بیش از جلبک سبزـ آبیAnabaena flos-aquae ( 8/0±2 ) بوده است .

واژه های کلیدی: جلبکهای سبز، جلبکهای سبز- آبی ، کشت انبوه ،‌ ارزش اقتصادی

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

عنوان پروژه/ طرح ‌:کشت و پرورش جلبک و بررسی جنبه های اقتصادی آن با تأکید بر جلبکهای سبز و
سبز ـ آبی

شماره مصوب:10 ـ 0710140000 ـ 80

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:مریم فلاحی کپور چالی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:مریم فلاحی کپور چالی

نام و نام خانوادگی همکاران:سید محمد صلواتیان ـ حسین پیری ـ رضا رمضانی ـ سهیل محمدی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):محمد پیری ـ پیمان روستائیان

محل اجرا:پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

تاریخ شروع:1378

مدت اجرا:سه سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:مریم فلاحی کپورچالی
تعداد بازدید:2785
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co