طرح ها و پروژه ها
استخراج رنگدانه های موجود در خاویار قره برون و چالباش
توضیحات:با توجه به اهمیت رنگ در کیفیت خاویار و صادرات آن در این پروژه سعی شده است عوامل ایجاد کننده رنگ در خاویار شناسائی شود. در نمونه هایی مانند خاویار رقم یک A و یک B در گونه‌های چالباش و قره برون و به عنوان تکمیلی در خاویار رقم 2 ازون برون مقادیر رنگ دانه‌ها با استفاده از روش (HPCL)[1] اندازه گیری شده است .
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـسازمان شیلات ایران

05 ـ 0710436000 - 79

یزدان مرادی

با همکاری‌:

شهروز قاسمی ، رضا شاهی فر

1380 ـ 1379

استخراج رنگدانه های موجود در

خاویار قره برون و چالباش

استان تهران

اداره کل تولید و بهره برداری شیلات ایران

شماره ثبت

584/81

چکیده

با توجه به اهمیت رنگ در کیفیت خاویار و صادرات آن در این پروژه سعی شده است عوامل ایجاد کننده رنگ در خاویار شناسائی شود. در نمونه هایی مانند خاویار رقم یک A و یک B در گونه‌های چالباش و قره برون و به عنوان تکمیلی در خاویار رقم 2 ازون برون مقادیر رنگ دانه‌ها با استفاده از روش (HPCL)[1] اندازه گیری شده است .

برای این کار نمونه‌های خاویار تحت شرایط تاریکی با گاز ازت از سواحل جنوبی دریای خزر استان گلستان به آزمایشگاه صنایع غذائی واقع در تهران منتقل گردید و نمونه خاویار چالباش رقم یک A که مقدار آن محدود بود از سردخانه مرکزی شرکت بازرگانی تهیه گردید و همچنین استانداردها مورد آزمایش «نمونه ‌هایی از این رنگدانه‌ها با خلوص بالا» مانند بتاکاروتن[2] و لوتئین[3] و آستاگزانتین[4] از شرکت‌های« مرک» و« فلوکا» تهیه شده و مواد شیمیائی و حلال‌ها مورد مصرف از تولیدات مرک بوده که از نتایج بدست آمده مشخص شده که یک رابطه معنی دار بین اختلاف رنگ ارقام مختلف خاویار با مقادیر این رنگدانه‌ها در انواع خاویار مورد آزمایش وجود دارد و مقدار رنگدانه‌های بتاکاروتن و آستاگزانتین و لوتئین در خاویار چالباش بیشتر از قره برون و در رقم یک A بیشتر از رقم یک B می‌باشد و در نتیجه مقادیر کمی این رنگدانه‌ها در 5 نمونه مورد آزمایش با رنگ روشن و متمایل به زرد نمونه‌ها یک رابطه معنی دار دارد.

واژه های کلیدی:HPCL ، بتاکاروتن، لوتئین، آستاگزانتین

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـاداره کل تولید و بهره برداری شیلات ایران

عنوان پروژه/ طرح ‌:استخراج رنگدانه های موجود در خاویار قره برون و چالباش

شماره مصوب:05 ـ 0710436000 ـ 79

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارند گان:یزدان مرادی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:یزدان مرادی

نام و نام خانوادگی همکاران:شهروز قاسمی ـ رضا شاهی فر

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):رضا پورغلام

محل اجرا:مؤسسه تحقیقات شیلات تهران

تاریخ شروع:1379

مدت اجرا:یکسال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:یزدان مرادی
تعداد بازدید:2497
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co