طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: ‌ مطالعه و انتقال مرجان های واقع در محدوده طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار
توضیحات:واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: چابهار نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: دانیال اژدری سال شروع: 1392/7/1سال خاتمه: 1393/1/1
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:برای حفظ و نجات مرجان­های محصور شده بین دایک­های (Dikes)شمالی و جنوبی طرح توسعه اسکله شهید بهشتی بندر چابهار،به منظور بازسازی و احیا مناطق مرجانی و ازسویی بدلیل کمک به سازمان بنادر و دریا نوردی جهت ادامه کار ساخت اسکله شهید بهشتی چابهار ضرورت همکاری احساس میشدکه با هدف بهبود،پایداری بهره برداری و احیا مناطق مرجانیاین کار طی دو مرحله پایلوت و نهایی اجرا و پس از کنترل و تعیین بهترین روش، عملیات توسط کارشناسان و غواصان ماهر و با نظارتسازمان حفاظت محیط زیست کشور در 4 مرحله شامل: بسترسازی در سایت جدید با سازه­های مصنوعی، جداسازی مرجان از سایت قدیم، انتقال مرجان به سایت جدید و در مرحله آخر استقرار و تثبیت مرجان­ها بر روی بسترهااجرا شد.

نتایج:با توجه به نوع و اندازه مرجان­ها، با استفاده از تجهیزات مکانیکی مخصوص توسط غواصان، آنها را از بستر جدا و با سبدهای مخصوص با حداقل سرعت و بدون فشار به سایت جدید منتقل شدند. در طول اجرای عملیات، دستگاه مخصوص انتقال مرجانهابه نامCoral Carrierابداع و اختراع گردید که برای اولین بار در دنیا از آن استفاده شد. طبق مشاهدات انجام یافته کلیه مرجان­ها در سلامت کامل قرار داشته و مراحل رشد مرجان­ها نیز مشاهده می­شدند. نتایج این مطالعه در اجرا نشان داد که کارشناسان ایران دارای توانایی بومی سازی تکنیکهای نو راداشته و قادرند باابتکار و نوآوری در علوم دریایی دستاوردهای علمی و علم افزایی داشته باشند. و در این راه زیستگاههای جدیدی ایجاد شد که محیط بسیار مناسبی برای زندگی و رشد و زادآوری انواع آبزیان شده است، که این خود به منزله موفقیت در سطح ملی و بین المللی است و میتواند به عنوان راهکاری در احیا، توسعه، بهبودو حفاظت از محیط زیست دریایی در جهتبهره برداری پایدار از آن بهره برد. دستگاه مذکور در سازمان ثبت اختراع به نام موسسه تحقیقات ثبت گردیده است.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:فناوری و دانش بدست آمده در خصوص انتقال مرجان دارای اهمیت بوده و دستگاه مخصوص انتقال مرجانهابه نامCoral Carrierکهابداع و برای اولین بار در دنیا از آن استفاده شد ه است،میتوان از آن بعنوان دستگاهی در انتقال انواعمرجان­ها با سلامتی کامل استفاده نمود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:مناطق مورد استفاده در سواحل و جزائرو دیگر منابع آبی درایران و حتی دردیگر کشور ها میباشد. و تمامی سازمان ها و ارگان های در یایی میتوانند از آن در جهت اتنقال مرجان ها و حتی دیگر آبزیانبهره ببرند.

L

تعداد بازدید:1861
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co