طرح ها و پروژه ها
بهینه سازی سیستم صید میگو با تأکید بر سهمیه بندی در استان هرمزگان
توضیحات:ماهیگیری خلیج فارس ، در حال حاضر بوسیله مقرراتی مدیریت می شود که دسترسی تحت کنترل دولت به صید را فراهم می آورد. این نوع نظارتها نمی تواند مانع از جلوگیری کامل صید بی رویه شود، چرا که فقدان مالکیت در دسترسی به منابع آزاد وجود دارد. در چنین وضعیتی، برای حفاظت ذخیره کوشش بیشتری مورد نیاز است و افزایش تلاش صیادی در بخش بهره برداری مشهود است.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

06 ـ 0710343000 - 79

داریوش کریمی

با همکاری‌:

محسن صفایی ـ محمد مؤمنی ـ احسان کامرانی

1382 ـ 1379

بهینه سازی سیستم صید میگو با تأکید

بر سهمیه بندی در استان هرمزگان

استان هرمزگان ـ بندرعباس

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

شماره ثبت

1577/83

چکیده

ماهیگیری خلیج فارس ، در حال حاضر بوسیله مقرراتی مدیریت می شود که دسترسی تحت کنترل دولت به صید را فراهم می آورد. این نوع نظارتها نمی تواند مانع از جلوگیری کامل صید بی رویه شود، چرا که فقدان مالکیت در دسترسی به منابع آزاد وجود دارد. در چنین وضعیتی، برای حفاظت ذخیره کوشش بیشتری مورد نیاز است و افزایش تلاش صیادی در بخش بهره برداری مشهود است.

امروزهدف سیستمهای سهمیه بندی قابل انتقال(ITQ) در مدیریت ماهیگیری بطور فزاینده ای به عنوان یک روش عملی جایگزین به رسمیت شناخته می شوند و شیوه های سنتی اداره منابع ماهیگیری به عنوان مالکیت عمومی اعتبار خود را از دست می دهند. نظامهای مدیریت ماهیگیری در حال حاضر در سطح جهانی به سودمندی و بهره برداری پایدار تغییر شکل داده اند. سیستمهای ITQ بخشی از این فرایند نقل و انتقال هستند.

در این تحقیق نظر صیادان درباره سیستم جاری صید میگو در استان هرمزگان و تغییر آن به یک سیستم ITQ مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از پرسشنامه و روش نمونه برداری طبقه ای ساده با 144 نفر از صیادان میگو در استان هرمزگان مصاحبه به عمل آمد. ازآمار توصیفی وتکنیک جداول توافقی به منظور تعیین میزان موافقت صیادان با سیستم ITQ استفاده شد.

نتایج حاکی از آن است که بیشتر صیادان با تغییر سیستم جاری مدیریت صید میگو موافق نیستند. به رغم این نتیجه کلی، صیادان جوان تر، با تجربه تر، با سوادتر و همچنین صیادان با درآمد کمتر موافقت بیشتری با تغییر سیستم مدیریت ابراز داشته اند.اگرچه نتیجه کلی پژوهش تغییر نظام فعلی بهITQ را تایید نمی کند، ولی نمیتوان آن را نادیده گرفت. اجرای سیستمITQ به عنوان یک روش نوین مدیریتی به کاهش مشکلات جاری منجر خواهد شد.

واژه های کلیدی: خایج فارس، مدیریت صید، سهمیه بندی، صید میگو، ITQ

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

عنوان پروژه/ طرح ‌:بهینه سازی سیستم صید میگو با تأکید بر سهمیه بندی (Qouta ) در استان هرمزگان

شماره مصوب:06 ـ 0710343000 ـ 79

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:داریوش کریمی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:داریوش کریمی

نام و نام خانوادگی همکاران:محسن صفایی ـ محمد مؤمنی ـ احسان کامرانی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):امین اله تقوی

محل اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

تاریخ شروع:1379

مدت اجرا:سه سال و شش ماه

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:داریوش کریمی
تعداد بازدید:2349
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co