طرح ها و پروژه ها
اندازه گیری انرژی قابل هضم ( DE ) و انرژی قابل متابولیسم (ME ) مواد پروتئینی ( پودر ماهی و سویا ) در ماهی قزل آلای رنگین کمان
توضیحات:در این آزمایش میزان انرژی قابل هضم و انرژی قابل سوخت و ساز دو ماده خوراکی پروتئینی شامل پودر ماهی و کنجاله سویا در ماهی قزل آلای رنگین کمان در دو وزن 120 و 220 گرم مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای این منظور از مارکر اکسیدکروم و روش جمع آوری نمونه مدفوع استفاده گردید و ماهیان آزمایشی نیز در تانک فایبرگلاس نگهداری شدند. مقادیــر DE و ME با توجه به تجزیه خوراک ، مدفوع ، میزان انرژی و اکسیدکروم در آنها مورد محاسبه قرار گرفتند. مقدار انرژی قابل هضم برای پودر ماهی با 5/62 درصد پروتئین خام در وزن های 120 و 220 گرم به ترتیب برابر 3700 و 3591 کیلوکالری بر کیلوگرم و برای کنجاله سویا با 4/41 درصد پروتئین خام به ترتیب برابر 3004 و 2889 کیلوکالری بر کیلوگرم اندازه گیری شد. انرژی قابل متابولیسم برای پودر ماهی در دو وزن مذکور به ترتیب به میزان 3204 و 3110 و برای کنجاله سویا برابر 2601 و 2502 کیلوکالری بر کیلوگرم محاسبه گردیدند.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

02ـ 0710104000 ـ 79

سید کمال الدین علامه فانی

با همکاری‌:

عباسعلی استکی ـ نصراله محبوبی صوفیانی ـ جواد پور رضا

1381 ـ 1379

اندازه گیری انرژی قابل هضم(DE) و انرژی

قابل متابولیسم (ME) مواد پروتئینی ( پودر ماهی

و سویا ) در ماهی قزل آلای رنگین کمان

استان اصفهان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

بخش آبزی پروری

شماره ثبت

149/84

چکیده

در این آزمایش میزان انرژی قابل هضم و انرژی قابل سوخت و ساز دو ماده خوراکی پروتئینی شامل پودر ماهی و کنجاله سویا در ماهی قزل آلای رنگین کمان در دو وزن 120 و 220 گرم مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای این منظور از مارکر اکسیدکروم و روش جمع آوری نمونه مدفوع استفاده گردید و ماهیان آزمایشی نیز در تانک فایبرگلاس نگهداری شدند. مقادیــر DE و ME با توجه به تجزیه خوراک ، مدفوع ، میزان انرژی و اکسیدکروم در آنها مورد محاسبه قرار گرفتند. مقدار انرژی قابل هضم برای پودر ماهی با 5/62 درصد پروتئین خام در وزن های 120 و 220 گرم به ترتیب برابر 3700 و 3591 کیلوکالری بر کیلوگرم و برای کنجاله سویا با 4/41 درصد پروتئین خام به ترتیب برابر 3004 و 2889 کیلوکالری بر کیلوگرم اندازه گیری شد. انرژی قابل متابولیسم برای پودر ماهی در دو وزن مذکور به ترتیب به میزان 3204 و 3110 و برای کنجاله سویا برابر 2601 و 2502 کیلوکالری بر کیلوگرم محاسبه گردیدند.

کلیدواژه ها:ماهی قزل آلای رنگین کمان، انرژی قابل هضم، انرژی قابل سوخت و ساز، پودر ماهی و کنجاله سویا

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

عنوان پروژه/ طرح ‌:اندازه گیری انرژی قابل هضم (DE ) و انرژی قابل متابولیسم (ME ) مواد پروتئینی
( پودر ماهی و سویا ) در ماهی قزل آلای رنگین کمان

شماره مصوب:02 ـ 0710104000 ـ 79

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:سید کمال الدین علامه فانی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:سید کمال الدین علامه فانی

نام و نام خانوادگی همکاران: عباسعلی استکی ـ نصراله محبوبی صوفیانی ـ جواد پور رضا

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): ـ

محل اجرا:اصفهان

تاریخ شروع:1379

مدت اجرا:د و سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:سید کمال الدین علامه فانی
تعداد بازدید:2899
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co