طرح ها و پروژه ها
کاربرد ضایعات عمل آوری شده غلات در جیره غذایی ماهیان پرواری قزل آلا
توضیحات:این تحقیق با هدف امکان استفاده از برخی ضایعات عمل‌آوری شده غلات شامل ضایعات صنایع تولید نان و ماکارونی به عنوان منبع هیدرات کربن جایگزین در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در مرحله پرواری انجام گرفت.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ ایستگاه تحقیقات شیلاتی آب شور

01 ـ 0710128000 - 79

مرتضی علیزاده

با همکاری‌:

شهرام دادگر ـ ناصر برزگر

1380 ـ 1379

کاربرد ضایعات عمل آوری شده غلات

در جیره غذایی ماهیان پرواری قزل آلا

استان یزد ـ شهرستان بافق

ایستگاه تحقیقاتی شیلاتی آب شور

بخش آبزی پروری

شماره ثبت

1102/82

چکیده

این تحقیق با هدف امکان استفاده از برخی ضایعات عمل‌آوری شده غلات شامل ضایعات صنایع تولید نان و ماکارونی به عنوان منبع هیدرات کربن جایگزین در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در مرحله پرواری انجام گرفت. برای این منظور هفت جیره غذائی شامل یک جیره شاهد (فرمول تجارتی رایج) و شش جیره تیمار با سطوح مختلف جایگزینی ضایعات موردنظر به جای گندم و ذرت (به عنوان منبع اصلی هیدرات کربن جیره) شامل 50 درصد نان خشک، 100 درصد نان خشک، 50 درصد ماکارونی، 100 درصد ماکارونی، 50 درصد مخلوط برابر ماکارونی و نان خشک و 100 درصد مخلوط ماکارونی و نان خشک ، تولید و مورد استفاده قرار گرفت. برای تنظیم جیره‌ها از نرم‌افزار کامپیوتریLindo استفاده شد که اساس آن داده‌های حاصل از آنالیز کامل مواد اولیه و احتیاجات غذائی قزل‌آلا در مرحله پرورشی مورد نظر بود. برای پرورش ماهیها، 21 قفس با استفاده از توری پلی‌اتیلنی به ابعاد 1*1*1 متر ساخته شد و در یک استخر بتنی به ابعاد 2/1*3*30 متر نصب گردید. برای هر تیمار 3 تکرار در نظر گرفته شد و هر قفس بطور تصادفی به یک تکرار تعلق گرفت. برای هر قفس نیز 20 عدد ماهی با وزن متوسط 5±85 گرم تعیین گردید. منبع آب از نوع چشمه با آب شیرین، جریان آب داخل استخر حدودL/S10، دمای آب طی دوره پرورش 2±5/14 درجه سانتگیراد ،pH آب بین 8/8-5/7 و طول دوره پرورش 75 روز بود. ماهیها با استفاده از جیره‌‌های غذائی ساخته شده بر اساس درصد بیوماس حاصل از نمونه‌ برداری‌های 15 روزه، طی سه نوبت در روز بطور دستی تغذیه شدند. بررسی فاکتورهای وزن نهائی، درصد افزایش وزن، ضریب تبدیل غذائی، نرخ رشد ویژه، نسبت بازدهی پروتئین، ضریب چاقی و درصد مصرف پروتئین خالص ظاهری نشان داد که بهترین عملکرد رشد مربوط به تیمار 4 بوده است هر چند نتایج حاصل از عملکرد رشد بین تیمارهای 2، 4، 6 (که در آنها 50 درصد منبع اصلی هیدرات کربن جیره ضایعات ماکارونی و نان خشک جایگزین شده بود) و شاهد اختلاف معنی‌نداری نداشت(P< 0.05). کمترین رشد مربوط به تیمار 1 بود هر چند نتایج حاصل از عملکرد رشد بین تیمارهای 1، 3 و 5 (که در آنها 100 درصد منبع اصلی هیدرات کربن جیره توسط ضایعات ماکارونی و نان خشک جایگزین شده بود) اختلاف معنی‌داری را نشان نداد
(P< 0.05). نتایج حاصل از آنالیز لاشه ماهی در پایان آزمایش نشان داد که مقادیر پروتئین و خاکستر لاشه در تیمارهای مختلف اختــلاف معنـی‌داری نداشته ولی مقادیـر چربی در تیمارهـای 2، 3 و 5 کمتـر از سایر تیمارها بود(P< 0.05). بررسی اقتصادی جیره‌های مورد مصرف برتری تیمار 2 را نشان داد که در آن 50 درصد منبع هیدرات کربن جیره با نان خشک جایگزین شده بود.

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ ایستگاه تحقیقات شیلاتی آبهای شور

عنوان پروژه/ طرح ‌:کاربرد ضایعات عمل آوری شده غلات در جیره غذایی ماهیان پرواری قزل آلا

شماره مصوب:01 ـ 0710128000 ـ 79

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:مرتضی علیزاده

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:مرتضی علیزاده

نام و نام خانوادگی همکاران:شهرام دادگر ـ ناصر برزگر

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):حسین عمادی

محل اجرا:یزد

تاریخ شروع:1379

مدت اجرا:سه سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:مرتضی علیزاده
تعداد بازدید:2669
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co