طرح ها و پروژه ها
بررسی اکولوژی دریاچه سد دز
توضیحات:نمونه برداری بصورت ماهانه از 5 ایستگاه در دریاچه سد دز از دی ماه 1380 لغایت آذر ماه 1381 جهت بررسیهای فیزیک و شیمیایی ، پلانکتون ، بنتوز و ماهی شناسی انجام گرفت . همچنین یک ایستگاه در رودخانه دز ( بعد از سد ) نیز جهت بررسیهای فیزیکی و شیمیایی انتخاب شد . ایستگاه 5 که محل ورود رودخانه دز به دریاچه میباشد دارای شرایط خاصی است که با توجه به حجم آب دریاچه ، از شرایط دریاچه ای یا رودخانه ای برخوردار است .
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکز تحقیقات آبزی پروری ماهیان دریایی

11 ـ 0710238000 - 80

سارا سبزعلیزاده

با همکاری‌:

منصوره خلفه نیلساز ـ غلامرضا اسکندری ـ فوزیه اسماعیلی

1382 ـ 1380

بررسی اکولوژی دریاچه سد دز

خوزستان ـ اهواز

مرکز تحقیقات آبزی پروری ماهیان دریایی

بخش بوم شناسی

شماره ثبت

270/84

چکیده

نمونه برداری بصورت ماهانه از 5 ایستگاه در دریاچه سد دز از دی ماه 1380 لغایت آذر ماه 1381 جهت بررسیهای فیزیک و شیمیایی ، پلانکتون ، بنتوز و ماهی شناسی انجام گرفت . همچنین یک ایستگاه در رودخانه دز ( بعد از سد ) نیز جهت بررسیهای فیزیکی و شیمیایی انتخاب شد . ایستگاه 5 که محل ورود رودخانه دز به دریاچه میباشد دارای شرایط خاصی است که با توجه به حجم آب دریاچه ، از شرایط دریاچه ای یا رودخانه ای برخوردار است .

بررسی نتایج حاصل از داده های فیزیکی و شیمیایی نشان میدهد که فاکتورهای مطالعه شده در اعماق و ایستگاههای مختلف ، دارای اختلاف معنی داری نیستند ولی در ماههای مختلف اختلاف معنی دار میباشد و تمامی فاکتورهای مطالعه شده در دریاچه سد دز از میانگین مناسبی جهت رشد و تکثیر ماهیان برخوردار میباشد.

بیشترین فراوانی فیتوپلانکتونها در اسفند ماه بوده و سپس با پیک دیگری در مرداد مواجه میشویم . همچنین بیشترین فراوانی زئوپلانکتونها در بهمن بوده است . از رده های مختلف فیتوپلانکتونی 16 جنس شناسایی شد که فراوانترین آنها سیکلوتلا بوده است . از 5 رده مهم فیتوپلانکتونی ، رده های دینوفیسه و باسیلاریوفیسه نسبت به سایر رده ها حضور بیشتری داشتند . فراوانی رده دینوفیسه در اعماق مختلف نسبتا مساوی بوده ولی فراوانی رده باسیلاریوفیسه در لایه سطحی بیشتر میباشد. از گروههای مختلف زئو پلانکتونی شامل پروتوزوآ ، روتیفرآ ، کلادوسرا و کوپه پودآ 9 جنس شناسایی شد که فراوانترین آنها جنس Brachionus میباشد.

بیشترین فراوانی بنتوزها مربوط به 3 گروه جانوری اولیگوکیت ، کوربی کولا و لارو شیرونومیده بوده که در اواخر بهار و فصل تابستان افزایش یافته اند. همچنین بیشترین فراوانی کفزیان در ایستگاههای 1 و 2 بوده و ایستگاه 3 و 4 بخاطر داشتن عمق زیاد از تنوع و فراوانی کمتری برخوردار میباشد. ایستگاه 5 بخاطر داشتن شرایط خاص دارای بستری ناپایدار بوده و بالطبع از تنوع و فراوانی کم برخوردار است .

در این مطالعه 12 گونه ماهی متعلق به 3 خانواده شناسایی گردید. خانواده کپور ماهیان با 9 گونه بیشترین فراوانی را داشته اند. حداکثر فروانی ماهیان در فصل تابستان مشاهده گردید. در میان
گونه های ماهی توینی ، شیربت و عنزه بترتیب بیشترین فراوانی را بخود اختصاص می دهند. به لحاظ تغذیه ای تعداد زیادی از گونه‌ها همه چیز خوار بوده و گونه های پلانکتون خوار ، گوشتخوار و دیتریت خوار نیز دیده می شوند. تخم ریزی اکثر گونه ها در اواخر زمستان و بهار صورت می پذیرد و بعضی از گونه ها در فصول مختلفی از سال تخم ریزی می کنند. میزان تنوع 11/1 ، غنای گونه ای 05/1 ، ترازی زیستی 45/0 و غالبیت 46/0 بدست آمد.

طبق نتایج حاصل از این بررسی دریاچه سد دز از نظر میزان حاصلخیزی احتمالا جزء دریاچه های اولیگوتروف ـ مزوتروف طبقه بندی میشود .

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکز تحقیقات آبزی پروری ماهیان دریایی

عنوان پروژه/ طرح ‌:بررسی اکولوژی دریاچه سد دز

شماره مصوب:11 ـ 0710238000 ـ 80

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:سارا سبزعلیزاده

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:سارا سبزعلیزاده

نام و نام خانوادگی همکاران:منصوره خلفه نیلساز ـ غلامرضا اسکندری ـ فوزیه اسماعیلی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):سیمین دهقان مدیسه

محل اجرا:خوزستان

تاریخ شروع:1380

مدت اجرا:سه سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:سارا سبزعلیزاده
تعداد بازدید:3075
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co