طرح ها و پروژه ها
استحصال روتیفر S-type از استرین های بومی منطقه
توضیحات:با توجه به اهمیت نقش زئوپلانکتونها و بخصوص روتیفر با اندازه کوچک در تغذیه و انتقال اسید های چرب غیر اشباع در مراحل لاروی ماهیان دریایی و میگو ، این مطالعه با هدف استحصال روتیفر S-type از استرین های بومی منطقه درآزمایشگاه تولیدغذای زنده درهچری ماهیان دریایی مرکزتحقیقات آبزی پروری جنوب دراستان خوزستان واقع درایستگاه ماهشهر انجام شد.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکز تحقیقات آبزی پروری ماهیان دریایی

03 ـ 0710106000 -77

سید جواد حسینی

با همکاری‌:

سیمین دهقانـ غلام عباس نوروزی

1378 ـ 1377

استحصال روتیفرS-type از استرین های

بومی منطقه

استانهای خوزستان

مؤسسه تحقیقات آبزی پروری ماهیان دریایی

بخش آبزی پروری

شماره ثبت

638/84

چکیده

با توجه به اهمیت نقش زئوپلانکتونها و بخصوص روتیفر با اندازه کوچک در تغذیه و انتقال اسید های چرب غیر اشباع در مراحل لاروی ماهیان دریایی و میگو ، این مطالعه با هدف استحصال روتیفرS-type از استرین های بومی منطقه درآزمایشگاه تولیدغذای زنده درهچری ماهیان دریایی مرکزتحقیقات آبزی پروری جنوب دراستان خوزستان واقع درایستگاه ماهشهر انجام شد.مطالعات متعددی در زمینه قابلیت سازش فیزیولوژیک روتیفر در برابر شوری،دما و نیز تغذیه در سطح جهانی انجام شده اشت.در این بررسی روتیفرBrachionus plicatilisاز آبهای منطقه جدا سازی و در شرایط آزمایشگاهی در سه تیمار(شوری،دما و تراکمغذایی) در سه سطح مختلف و با 3 بار تکرار در مجموع 81 ظرف کشت داده شد.دراینجاازروش کشتsemi-continuous برای پرورش روتیفراستفاده شده بااین تفاوت که درتغذیه روتیفرهر48ساعت یک باروهربار200میلی لیترجلبک دریایی تتراسلمیس اضافه شده بصورتیکه همواره غلظت کل سلولهای جلبک درمحیط روتیفرثابت بماند. پس از گذشت 2 هفته در بررسی های میکروسکپی کشتهای مذکور درشوریppt 8 تغییرات مرفولوژیک بارزی در اندازه،شکل لریکا و آرایش خارها مشاهده شد.همچنین بیشترین تراکم استرین مذکور در دمای 27 درجه سانتیگراد و تراکمهای غذایی 3^10×25 و 3^10×100 و 3^10×200 سلول در میلی لیتر مشاهده شده است.

کلید واژه ها:روتیفر ،S-type ، بومی ، خوزستان ، شوری ، دما ، تراکم

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکز تحقیقات آبزی پروری ماهیان دریایی

عنوان پروژه/ طرح ‌:استحصال روتیفرS-type از استرین های بومی منطقه

شماره مصوب:03 ـ 0710106000 ـ 77

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:سید جواد حسینی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:سید جواد حسینی

نام و نام خانوادگی همکاران:سیمین دهقان مدیسه ـ غلام عباس نوروزی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):ابوالفضل سپهداری ـ سیروس امیری نیا

محل اجرا:استان خوزستان

تاریخ شروع:1377

مدت اجرا:یک سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:سید جواد حسینی
تعداد بازدید:2542
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co