طرح ها و پروژه ها
برآورد ذخایر میگوی موزی (Penaeus merguiensis ) و میگوی سفید هندی (Penaeus indicus ) در خلیج فارس و دریای عمان
توضیحات:با بررسی‌های بعمل آمده که از تیر ماه 1382 توسط شناور تحقیقاتی تجلی و 4 فروند شناور محلی به روش مساحت جاروب شده Swept area در آبهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان صورت گرفت، زمان بهینه آغاز فصل صید میگو در آبهای اطراف بندرعباس تا سیریک و زمان بهره‌برداری از میگوی مولد سفید هندی در آبهای اطراف خلیج جاسک، بترتیب 5/7/82 و 15/1/83 پیشنهاد گردید.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

01 ـ 0710337000 - 82

محسن صفایی

با همکاری‌:

محمد مؤمنی ـ رامین کریم زاده ـ غلامعباس زرشناس

1383 ـ 1382

برآورد ذخایر میگوی موزی
(Penaeus merguiensis) و میگوی

سفید هندی (Penaeus indicus)

در خلیج فارس و دریای عمان

استان هرمزگان ـ بندر عباس

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

بخش مدیریت ذخایر

شماره ثبت

271/84

چکیده

با بررسی‌های بعمل آمده که از تیر ماه 1382 توسط شناور تحقیقاتی تجلی و 4 فروند شناور محلی به روش مساحت جاروب شده Swept area در آبهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان صورت گرفت، زمان بهینه آغاز فصل صید میگو در آبهای اطراف بندرعباس تا سیریک و زمان بهره‌برداری از میگوی مولد سفید هندی در آبهای اطراف خلیج جاسک، بترتیب 5/7/82 و 15/1/83 پیشنهاد گردید.

همچنین میزان صید قابل مجاز (Total allowable catch) برای میگوی موزی و سفید بترتیب 700 و 200 تن قابل بهره‌برداری برآورد گردید.

در این بررسی همچنین مشخص گردید که بـیشترین مـیزان و درصـد صید مربوط به گونه میگو موزی با 5/78 درصد و کمترین آن متعلق به گونه‌ سفید هندی با 1/0 درصد در طول فصل صید را بخود اختصاص داده‌اند.

واژه‌های کلیدی: میگوی موزی، میگوی ببری، میگوی سفید، میگوی سفید هندی، میگوی استبنجی، میگوی خنجری، توده زنده (Biomass)، خلیج فارس و دریای عمان ، استان هرمزگان

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

عنوان پروژه/ طرح ‌:برآورد ذخایر میگوی موزی (Penaeus merguiensis) و میگوی سفید هندی (Penaeusindicus) در خلیج فارس و دریای عمان

شماره مصوب:01 ـ 0710337000 ـ 82

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:محسن صفایی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:محسن صفایی

نام و نام خانوادگی همکاران:محمد مؤمنی ـ رامین کریم زاده ـ غلامعباس زرشناس

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):احسان کامرانی

محل اجرا:استان هرمزگان ـ بندر عباس

تاریخ شروع:1382

مدت اجرا:یک سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:محسن صفایی
تعداد بازدید:2700
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co