طرح ها و پروژه ها
بررسی مقدماتی امکان ردیابی علل عفونی( ویروسی ، باکتریایی ) سندرم تلفات نوزادان و ماهیان جوان قزل آلای رنگین کمان پرورشی
توضیحات:به منظور بررسی اتیولوژیک سندرم تلفات بچه ماهیان و ماهیان جوان قزل آلای رنگین کمان پرورشی ایران که همه ساله موجب بروز خسارات اقتصادی فراوان در میان مزارع تکثیر و پرورش سردآبی کشور می شود ، در یک بررسی از شهریور 1378 لغایت اردیبهشت 1382 از 55 مرکز تکثیر و پرورش سردآبی در استانهای تهران ، مازندران ، گیلان ، فارس ،مرکزی ، کرمان و کهکیلویه و بویراحمد مورد بازدید و نمونه برداری قرار گرفت.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

02 ـ 0710136000 - 78

سید جلیل ذریه زهرا

با همکاری‌:

مهدی سلطانی ـ علی اصغر سعیدی ـ محمد رضا مهرابی

1383 ـ 1378

بررسی مقدماتی امکان ردیابی علل عفونی

( ویروسی ، باکتریایی ) سندرم تلفات

نوزادان و ماهیان جوان قزل آلای

رنگین کمان پرورشی

استانهای تهران ـ مازندران ـ گیلان ـ مرکزی ـ کرمان ـ فارس و کهکیلویه و بویراحمد

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

بخش بیوتکنولوژی

شماره ثبت

470/84

چکیده

به منظور بررسی اتیولوژیک سندرم تلفات بچه ماهیان و ماهیان جوان قزل آلای رنگین کمان پرورشی ایران که همه ساله موجب بروز خسارات اقتصادی فراوان در میان مزارع تکثیر و پرورش سردآبی کشور می شود ، در یک بررسی از شهریور 1378 لغایت اردیبهشت 1382 از 55 مرکز تکثیر و پرورش سردآبی در استانهای تهران ، مازندران ، گیلان ، فارس ،مرکزی ، کرمان و کهکیلویه و بویراحمد مورد بازدید و نمونه برداری قرار گرفت.در این بررسی تعداد 410 نمونه بافتی جهت مطالعات ویروس شناسی ، تعداد 667 نمونه از تخم لقاح یافته (تخم سبز) ، بچه ماهی همراه با کیسة زرده و بچه ماهی با متوسط وزنی زیر یک گرم تا پنج گرمی مبتلا یا تازه تلف شده ونیز تعداد232 نمونه از ماهیان بالغ برای مطالعات باکتری شناسی ، تعداد 104 نمونه بافتی جهت بررسی های هیستوپاتولوژیک ، تعداد 152 نمونه خون مولدین جهت بررسی های هماتولوژیک ، تعداد 102 نمونه سرم خون مولدین جهت بررسی های سرولوژیک ، تعداد 180 نمونه جهت مطالعات میکروسکوپ الکترونی و تعداد 55 نمونه نیز جهت مطالعات بیولوژی مولکولی PCR)) و درمجموع 1902 نمونه اخذ و مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت.

علایم بالینی نمونه های مبتلا اغلب شامل تیرگی بدن ، اگزوفتالمی ، آسیت ، شنای غیر طبیعی و چرخشی در بچه ماهیان مبتلا بود. گاهی نیز آویزان شدن رشته های مدفوعی از ناحیه مخرج قابل مشاهده بود و.برخی مبتلایان دچار بیحالی بوده ودر محل خروجی ها جمع می شدند.

جهت تشخیص بیماریهای ویروسی، نمونه های مشکوک روی تیره های سلولی 2 BF- و FHM وEPC تلقیح شده و پس از پاساژ های مربوطه ، از نظر بروز CPE مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تایید نهایی[1] موارد جدا سازی شده از CPE های مشکوک ، نمونه های سرمی اخذ شده از مولدین نر و ماده نیز مورد بررسی های سرولوژیک قرار گرفتند. .

در این بررسی با استفاده از آنتی بادی های پلی کلونال و منو کلونال دریافتی ، دو روش تشخیص ایمونولوژیک برای مطالعات سرولوژیک بیماریهای ویروسی ماهیان قزل آلا ، همچون IDFAT و ELISA برای اولین باردر کشور راه اندازی[2] و بهینه سازی[3] گردید.

در بررسی به روش ELISA که با استفاده از آنتی بادی های اختصاصی پلی کلونال و منو کلونال صورت گرفت، مشخص گردید که آنتی بادی های ویروس نکروز عفونی بافت های خونساز (IHN) و نیز ویروس نکروز عفونی لوزالمعده ای(IPN) در سرم های اخذ شده از مولدین قزل آلای رنگین کمان پرورشی در برخی از مراکز تکثیر و پرورش سردآبی کشور وجود دارد.

همچنین نمونه هاى مشکوک به CPE مثبت درمطالعات میکروسکوپ الکترونى نیز موردبررسی قرار گرفنتد.

از سوی دیگر، در مطالعات باکتری شناسی به عمل آمده بر روى تعداد 899 نمونه مشکوک، مواردی همچون آیروموناس ، سیتروباکتر، یرسینیا ، استرپتوکوک ،پروتئوس ، پسودوموناس و آستینوباکتر جداسازی گردید که همگی می تواند بیانگر نقش و اهمیت عوامل باکتریایی دربروز این سندرم در مزارع تکثیر و پرورش سردآبی کشور باشد.

در این تحقیق به رغم آنکه عامل ویروسی خاصی جداسازی نگردید ولی مطالعات تکمیلی همچون آسیب شناسی ، خون شناسی و بیولوژی مولکولی (PCR) نیزبه مرحله اجرا درآمد.

واژه های کلیدی: ایران ، قزل آلا، سندرم تلفات بچه ماهیان، ویروس شناسی، باکتری شناسی، ایمنی شناسی، آسیب ـ شناسی، خون شناسی، بیولوژی مولکولی وPCR

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

عنوان پروژه/ طرح ‌:بررسی مقدماتی امکان ردیابی علل عفونی ( ویروسی ‏، باکتریایی ) سندرم تلفات نوزادان و ماهیان جوان قزل آلای رنگین کمان پرورشی

شماره مصوب:02 ـ 0710136000 ـ 78

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:سید جلیل ذریه زهرا

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:سید جلیل ذریه زهرا

نام و نام خانوادگی همکاران:مهدی سلطانی ـ علی اصغر سعیدی ـ محمد رضا مهرابی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):سید حسن قدیر نژاد ـ سهراب رضوانی گیل­کلایی

محل اجرا:استانهای تهران ـ مازندران ـ گیلان ـ مرکزی ـ کرمان ـ فارس و کهکیلویه و بویراحمد

تاریخ شروع:1378

مدت اجرا:پنج سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:سید جلیل ذریه زهرا
تعداد بازدید:3013
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co