طرح ها و پروژه ها
بررسی کارایی و نصب دریچه بر روی بدنه گرگور
توضیحات:در سالهای اخیر بدلیل ممنوعیت صید با ترال کف در استان بوشهر ، رویکرد صیادان این استان به روشهای دیگر صید بخصوص گرگور معطوف گردید . این مسئله سبب افزایش تعداد گرگورهای کاربردی بوسیله لنجهای سنتی شد که به تبع آن این وسیله صید فشار صیادی زیادی را بر آبزیان کفزی وارد کرده است . از اینرو ، مرکز تحقیقات میگوی کشور و شیلات استان بوشهر طی چند سال گذشته اجرای پروژه ای را بمنظور بهینه سازی دریچه گرگور و استاندارد نمودن صید این ابزار در دستور کار خود قرار داد .
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده میگوی کشور

12 ـ 0710337000 - 79

محمد جواد شعبانی

با همکاری‌:

عبدالحسین تنگستانی ـ حسین شادکامی ـمحمد معمار زاده - رجب خدادادی

1380 ـ 1379

بررسی کارایی و نصب دریچه

بر روی بدنه گرگور

استان بوشهر

پژوهشکده میگوی کشور

بخش مدیریت ذخایر

شماره ثبت

820/84

چکیده

در سالهای اخیر بدلیل ممنوعیت صید با ترال کف در استان بوشهر ، رویکرد صیادان این استان به روشهای دیگر صید بخصوص گرگور معطوف گردید . این مسئله سبب افزایش تعداد گرگورهای کاربردی بوسیله لنجهای سنتی شد که به تبع آن این وسیله صید فشار صیادی زیادی را بر آبزیان کفزی وارد کرده است . از اینرو ، مرکز تحقیقات میگوی کشور و شیلات استان بوشهر طی چند سال گذشته اجرای پروژه ای را بمنظور بهینه سازی دریچه گرگور و استاندارد نمودن صید این ابزار در دستور کار خود قرار داد .

در فاز اول پروژه که در سالهای 80-79 انجام شد ، مطالعه بر دو دریچه پیشنهادی ( شکل 1 ) در دستور کار قرار گرفت که بدلیل بسته شدن دریچه ها توسط بارناکل و کارایی نداشتن آنها ، این پروژه متوقف شد. متعاقب آن در فاز دیگر که در سالهای 82-81 انجام گرفت ، با بررسی 4 نوع گرگور ( نوع و شکل گرگورها و دریچه ها ی مستقر شده روی گرگورها در بخش ابزار آمده است) این پروژه تداوم یافت . در این مرحله ، 22 گشت دریایی انجام گرفت که طی این مدت در مجموع ، 3765 قطعه و 1355 کیلو گرم از 18 گونه ماهی صید شد . بر همین اساس ، بیشترین مقدار صید را کوپر با 9/44 درصد بخود اختصاص داده است . نتایج حاصل از بررسی کارایی هر یک از دریچه ها نشان می دهد که:

الف – عملکرد گرگور هایی که دریچه فرار پیشنهادی روی آن نصب است ( D ) و گرگور هایی که اندازه شبکه بدنه ( قسمت گنبدی شکل ) آنها از گرگورهای سنتی بزرگتر است (B ) ، نسبت به دو گرگور دیگر دارای تفاوت معنی دار بوده ( 1/0 P< ) و میانگین فاکتورهای اندازه گیری شده
( طول ، وزن ، ارتفاع و ضخامت ) این دو گرگور دارای وضعیت بهتری از نظر خروج آبزیان نابالغ را نشان می دهد .

ب – در میان دو گرگور B و D نیز گرگور B ( بعلت بزرگتر بودن کلیه شبکه های بدنه نسبت به گرگور D ) دارای کارایی بهتری از نظر خروج آبزیان نابالغ می باشد . خاطر نشان می شود با توجه به حساسیت و اهمیت زیاد این موضوع ، برای حصول به نتیجه ای کامل و دستیابی به دریچه ای که بمنظور کاربرد صیادان استان قابل ترویج باشد ، لازم است طی پروژه ای مستقل با تغییراتی که در قطر سیم گرگور ایجاد می شود ، این نوع گرگور مجددا مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد .

کلمات کلیدی:صید ، ترال کف . صید گرگور

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده میگوی کشور

عنوان پروژه/ طرح ‌:بررسی کارایی و نصب دریچه بر روی بدنه گرگور

شماره مصوب:12 ـ 0710337000 ـ 79

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان: محمد جواد شعبانی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان: محمد جواد شعبانی
نام و نام خانوادگی همکاران:عبدالحسین تنگستانی ـ حسین شادکامی ـمحمد معمار زاده - رجب خدادادی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):عبدالمهدی ایران

محل اجرا:بوشهر

تاریخ شروع:1379

مدت اجرا:یک سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

نویسنده:محمد جواد شعبانی
تعداد بازدید:2727
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co