طرح ها و پروژه ها
بررسی جمعیت میگوی سفید هندی شرق و غرب جاسک به روش ژنتیکی
توضیحات:وزارت‌ جهاد کشاورزی‌
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـپژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

01 ـ 0710443000 - 81

استان هرمزگان ـ بندرعباس

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

بخش بیوتکنولوژی

شماره ثبت

1051/83

شماره مصوب: 01 ـ 0710423000 ـ 81

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان: سید علی سید علی بابایی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): -

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان: سید علی سید علی بابایی

نام و نام خانوادگی همکاران: سعید تمدنی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): سهراب رضوانی

محل اجرا: بندر عباس

تاریخ شروع: 1381

مدت اجرا:یک سال

ناشر: مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار: سال 1384

نویسنده:سید علی سید علی بابایی
تعداد بازدید:2627
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co