طرح ها و پروژه ها
بهینه سازی خاویارهای فوق رسیده در زمان تکثیر از طریق روشهای اسمزی و فیزیکــی
توضیحات:خاویار اعلاء و درجه‌ یک‌ به‌ شکل‌ دان‌،خاویاری‌ است‌ که‌ با توجه به‌ گونه‌ ماهیان‌ خاویاری‌ و طرز صید آنها از تخمک‌های‌ مرحله‌ 4 تخمدان‌ این‌ ماهیان‌ بدست‌ می‌آید ولی‌ هر ساله‌ در فصل‌ تخم‌ ریزی‌ ماهیان‌ خاویاری‌که‌ فصل‌ صید آنها نیز می‌باشد ، تعداد ماهیانی‌ هم‌ صید می‌شوند که‌ تخم‌های‌ آنها طی‌ مراحل‌ تکاملی‌ ازمرحله‌4 گذشته‌ و به‌ مرحله‌ 5 وارد می‌شود و از تخم‌های‌ آنها به‌ علت‌ رسیدگی‌ زیاد (سستی‌ غشاء) به اجبار مقدار زیادی‌ خاویار فشرده‌ تهیه‌ می‌شود .
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

گیلان ـ رشت

انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

بخش بیوتکنولوژی

84/ 509شماره ثبت

چکیده

خاویار اعلاء و درجه‌ یک‌ به‌ شکل‌ دان‌،خاویاری‌ است‌ که‌ با توجه به‌ گونه‌ ماهیان‌ خاویاری‌ و طرز صید آنها از تخمک‌های‌ مرحله‌ 4 تخمدان‌ این‌ ماهیان‌ بدست‌ می‌آید ولی‌ هر ساله‌ در فصل‌ تخم‌ ریزی‌ ماهیان‌ خاویاری‌که‌ فصل‌ صید آنها نیز می‌باشد ، تعداد ماهیانی‌ هم‌ صید می‌شوند که‌ تخم‌های‌ آنها طی‌ مراحل‌ تکاملی‌ ازمرحله‌4 گذشته‌ و به‌ مرحله‌ 5 وارد می‌شود و از تخم‌های‌ آنها به‌ علت‌ رسیدگی‌ زیاد (سستی‌ غشاء) به اجبار مقدار زیادی‌ خاویار فشرده‌ تهیه‌ می‌شود . طبق‌ برآورد انجام‌ شده‌ مقدار آن‌ در سال‌ 13791378-در 3 کارگاه‌ تکثیر و پرورش‌ ماهیان‌ خاویاری‌ در استانهای‌ گیلان‌، مازندران‌ و گلستان‌ بالغ‌ بر 5/1 تن‌ بوده‌ است ‌(خاویار آسترا و سوروگا) .

هدف‌ از اجرای‌ این‌ پروژه‌ جلوگیری‌ از تبدیل‌ خاویار دان‌ به‌ فشرده‌ از طریق‌ ارائه‌ فرمولاسیون‌ جدید در عمل‌آوری‌ خاویار بوده‌ و بدین‌ منظور عملیات‌ اجرایی‌ این‌ پروژه‌ در دو مرحله‌ مقدماتی‌ و اصلی‌ پیش‌ بینی‌ گردید.در مرحله‌ مقدماتی‌ خاویارهای‌ مورد نظر به‌ دو گروه‌ تزریق‌ شده‌ و تزریق‌ نشده‌ تقسیم‌ گردید که‌ عمل‌ آوری‌ هر دو نوع‌ خاویار با 11 فرمول‌ انجام‌ گرفت‌ و کلیه‌ نمونه‌های‌ عمل‌ آوری‌ شده‌ در سردخانه‌ بادمای‌ برودت‌ 3ـ درجه‌ سانتی‌ گراد نگهداری‌ و آزمایشهای‌ مربوط به‌ کنترل‌ کیفیت‌ (آزمایشات‌ میکروبی‌،شیمیایی‌ و ارگانولپتیک‌) نمونه‌هابه‌ مدت‌ 6 ماه‌ انجام‌ و پس‌ از ارزیابی‌ نتایج‌ حاصله ،4 فرمول‌ برای‌ خاویارآسترا و 3 فرمول‌ برای‌ خاویار سوروگا انتخاب‌ و در فصل‌ دوم‌ مرحله‌ اصلی‌ عملیات‌ اجرایی‌ پروژه‌ آغازگردید.

برای‌ عمل‌ آوری‌ خاویار آسترا از فرمولهای‌:

1 ـ آب‌ نمک‌ 5 و 20 درصد (3 لیتر آب‌ و نمک‌ برای‌ هر کیلوگرم‌ خاویار)

2 ـ آب‌ نمک‌ 5 درصد و نمک‌ خشک‌ خالص‌ (60 گرم‌ برای‌ یک‌ کیلو خاویار)

3 ـ آب‌ نمک‌ 5 درصد و نمک‌ خشک‌ مخلوط (56 گرم‌برای‌ یک‌ کیلو خاویار)

4 ـ عمل‌ آوری‌ خاویار با استفاده‌ از روش‌ خشک‌ خالص‌ (60 گرم‌)، مخلوط (56 گرم‌ برای‌ یک‌ کیلو خاویار)

و برای‌ خاویار سوروگا از فرمولهای‌:

1 ـ آب‌ نمک‌ 5 درصد و نمک‌ خشک‌ خالص‌ (47 گرم‌برای‌ یک‌ کیلو خاویار)

2 ـ آب‌ نمک‌ 5 درصد و نمک‌ خشک‌ مخلوط (46 گرم‌ یرای‌ یک‌ کیلو خاویار)

3 ـ عمل‌ آوری‌ خاویار به‌ طریقه‌ خشک‌ خالص‌ (47 گرم) و مخلوط (46 گرم‌برای‌ یک‌ کیلو خاویار) استفاده‌ گردید. نتایج‌ حاصله‌ از ارزیابی‌ کیفی‌ نمونه‌ها در مرحله‌ اصلی‌ طی‌ 6 ماه‌ مشخص‌ گردید. بهترین‌ فرمول‌برای‌ عمل‌ آوری‌ خاویارهای‌ آسترا، فرمول‌1(عمل‌ آوری‌ با آب‌ نمک‌ 5 و 20 درصد بوده‌ است‌ (تزریق‌ شده‌و تزریق‌ نشده‌) و همچنین‌ بهترین‌ فرمول‌ برای‌ عمل‌ آوری‌ خاویار سوروگا، فرمول‌ 1 (عمل‌آوری‌ با آب‌ نمک‌5 درصد و نمک‌ خشک‌ خالص‌) بوده‌ است‌ (تزریق‌ شده‌ و تزریق‌ نشده).

شماره مصوب: 05 ـ 0710413000 ـ 78

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان: قربان زارع گشتی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): -

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان: قربان زارع گشتی

نام و نام خانوادگی همکاران: انوشه کوچکیان ـ معصومه شمشیرکار ـ رضا نهاوندی ـ علیرضا شناور ـ علی سلمانی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): محسن ماجدی ـ یزدان مرادی

محل اجرا: استان گیلان

تاریخ شروع: 1380

مدت اجرا:دو سال

ناشر: مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار: سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است.

نویسنده:قربان زارع گشتی
تعداد بازدید:2573
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co