طرح ها و پروژه ها
پایش ذخیره شاه میگوPanulius homarus در سواحل دریای عمان ( استان سیستان و بلوچستان )
توضیحات:پروژه پایش ذخایر شاه میگو (panulirus homarus) در سواحل دریای عمان (چابهار و رمین ) در سال 82 – 1381 در فصول پائیز و بهار اجرا گردید. طی این پروژه برخی از خصوصیات زیستی نظیر فراوانی طولی, زمان اوج فعالیت تخمریزی, طول کاراپاس در اولین زمان بلوغ, طولی که در آن 50 درصد از شاه میگوها بالغ می شوند و نسبت جنسی بررسی گردید و این پارامترها همراه با ویژگیهای کمی ترکیب صید شاه میگو از نظر صید نمونه های تخمدار, زیر سایز و … در فصول پائیز و بهار با هم مقایسه گردیدند.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـمرکز تحقیقات شیلاتیآبهای دور

استان سیستان و بلوچستان ـ چابهار

مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

بخش مدیریت ذخایر

460/ 84 شماره ثبت

چکیده

پروژه پایش ذخایر شاه میگو(panulirus homarus) در سواحل دریای عمان (چابهار و رمین ) در سال
82 – 1381 در فصول پائیز و بهار اجرا گردید. طی این پروژه برخی از خصوصیات زیستی نظیر فراوانی طولی, زمان اوج فعالیت تخمریزی, طول کاراپاس در اولین زمان بلوغ, طولی که در آن 50 درصد از شاه میگوها بالغ می شوند و نسبت جنسی بررسی گردید و این پارامترها همراه با ویژگیهای کمی ترکیب صید شاه میگو از نظر صید نمونه های تخمدار, زیر سایز و … در فصول پائیز و بهار با هم مقایسه گردیدند.
براساس نتایج این تحقیق ، بزرگترین و کوچکترین نمونه صید شده دارای طول کاراپاس 112 و 34 میلی متـر, کوچکتـرین شاه میگوی تخمدار دارای طول کاراپاس 55 میلی متر, طول کاراپاس 50 درصد بلوغ 69 – 64 میلیمتر و نسبت جنسی ماده ها در صید قفس در فصل پائیز و بهار بترتیب 64 و 5/50 درصد بوده است. اوج فعالیت تخمریزی در بهار مشاهده گردید, همچنین نمونه های صید شده در بهار نسبت به پائیز بزرگتر بودند. از نظر کمی میزان صید قفس (
CPUE) در پائیز بیشتر از بهار بوده ولی بخش اعظم صید پائیز را شاه میگوهای زیر سایز تشکیل می داد. و این نشان دهنده مهاجرت فصلی گروههای طولی در جمعیت شاه میگو می باشد. بنابراین، رفتار مهاجرتی گروههای طولی مختلف می تواند نظیر زمان اوج فعالیت تخمریزی یا بیشتر از آن در تعیین فصل صید شاه میگو موثر باشد. مقایسه صید واقعی در دریا و تحویلی در اسکله های صیادی بیانگر استفاده از وسایل صید غیر مجاز نظیر دامهای صیادی در فصل بهار بوده و تخلفات صیادی در این فصل بدلیل شرایط آب و هوایی و مهاجرت گروههای طولی بزرگتر به نواحی ساحلی افزایش می یابد.

ادامه مطالعات کیفی و کمی ذخیره و مقایسه ترکیب انواع صید (مجاز و غیر مجاز) در فصل پائیز و بهار و بررسی الگوی مهاجرت فصلی شاه میگو به روش علامت گذاری(Tagging) پیشنهاد می گردد.

شماره مصوب: 05 ـ 0710339000 ـ 81

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان: ابوالحسن راستیان نسب

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): -

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان: ابوالحسن راستیان نسب

نام و نام خانوادگی همکاران: سید عباس حسینی ـ عبدالرحیم دربانی ـ علی اکبر غلامی ـ عبدالحمید کدخدایی ـ عبدالستار مهدی نژاد ـ حسن عباس اسکندری

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): ـ

محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

تاریخ شروع: 1381

مدت اجرا:دو سال

ناشر: مرکز چاپ و نشر مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار: سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:ابوالحسن راستیان نسب
تعداد بازدید:2705
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co